$left
$middle

Informacije iz općine Malme o pomoći i njezi starih i nemoćnih osoba (Bosnian)

Stare i nemoćne osobe često trebaju pomoć prilikom zadovoljavanja svakodnevnih ličnih potreba. Takve osobe, a koje žive u Švedskoj, imaju pravo zatražiti pomoć i njegu i mogu se obratiti općini u kojoj žive.

Pomoć i njega u kući (Hemtjänst)

Ukoliko je osoba stara i pri tome nemoćnа,
оna može zatražiti pomoć i njegu, a koja će joj se pružati u kući.
To znači da će odgovarajuće stručno lice iz općine Malme
dolaziti kući i pomagati joj prilikom zadovoljavanja svakodnevnih
ličnih potreba i tako joj olakšati život u starosti.

Kućna pomoć i njega se pruža kod:

  • presvlačenja i odijevanja
  • održavanja lične higijene
  • održavanja čistoće u kući
  • pranja odjeće
  • nabavke namirnica
  • šetnje
  • posjete ljekaru
  • davanja lijekova
  • ugradnje sigurnosnog alarma

Za ovu vrstu usluga plaća se i odredjenа naknada,
a koja zavisi od korisnikovih mjesečnih primanja.

Kako zatražiti kućnu pomoć i njegu?

Ukoliko su vam potrebne ove usluge,
obratite se odgovarajućoj službi u općini Malme.
Pozovite općinski kontakt-centar na telefon: 040-34 10 00
i objasnite da želite razgovarati sa službenikom za pomoć
i njegu starih i nemoćnih osoba (biståndshandläggare).

Takodjer, recite gdje živite i koliko imate godina,
te kakva pomoć i njega vam je potrebna i tada
će vas kontakt-centar spojiti sa odgovarajućim službenikom.

Nakon procjene vaše situacije,
službenik će donijeti odluku o vrsti pomoći i njezi,
a koja će vam se pružati kod kuće.
Kontaktirat će vas i stručna služba,
а тakodjer dobit ćete i kontakt-osobu s kojom ćete dogovoriti
vrijeme posjeta i način pružanja ovih usluga.

Vaš zahtjev, takodjer, možete poslati e-poštom na adresu:
malmostad@malmo.se.

Medicinska pomoć i rehabilitacija (Hemsjukvård)

Ukoliko je osoba stara i pri tome bolesna, onda takva osoba može zatražiti medicinsku pomoć i rehabilitaciju kod kuće. Ove usluge može zatražiti
ona osoba koje ne može naprimjer, sama otići ljekaru, na rehabilitaciju,
u dom zdravlja ili u bolnicu.

U stručni medicinski tim, zadužen za pružanje ovih vrsta usluga,
ulaze: medicinska sestra, radni terapeut i fizioterapeut.

Kako zatražiti medicinsku pomoć i rehabilitaciju?

Ukoliko su vam potrebne ove usluge, obratite se odgovarajućoj službi
u općini Malme. Pozovite općinski kontakt-centar na telefon: 040-34 10 00
i objasnite da želite razgovarati sa službenikom za pomoć i njegu starih
i nemoćnih osoba (biståndshandläggare). Vaš zahtjev, takodjer, možete poslati i e-poštom na adresu: malmostad@malmo.se.

Dom za stare i nemoćne osobe (Vårdboende)

Dom je javna ustanova gdje stara i nemoćna osoba može biti
dugotrajno smještena, ukoliko joj je potrebna stalna pomoć i njega,
a koju ne može dobiti u kući.

U domu takva osoba biće smještena
u jednu sobu koja ima kupatilo i WC.
Takodjer u domu postoji nadzor
kao i pomoć medicinskog osoblja tokom cijelog dana i noći.
Dom ima trpezariju i dnevni boravak koji su namijenjeni
za provodjenje zajedničkih aktivnosti.

Za boravak u domu plaća se i određena naknada,
a koja će оvisiti od visine korisnikovog mjesečnog primanja.
Тroškovi boravka u domu obuhvataju slijedeće:
smještaj, ishranu, njegu, medicinsku pomoć i rehabilitaciju.

Kako zatražiti preseljenje u dom?

Ukoliko želite zatražiti preseljenje u dom za stare i nemoćne osobe,
obratite se odgovarajućoj službi u općini Malme.
Pozovite općinski kontakt-centar na telefon: 040-34 10 00
i objasnite da želite razgovarati sa službenikom
za pomoć i njegu starih i nemoćnih osoba (biståndshandläggare).

Takodjer, recite gdje živite i koliko imate godina,
i tada će vas kontakt-centar spojiti sa odgovarajućim službenikom.

Nakon procjene vaše situacije, službenik će donijeti odluku
o vašem preseljenju u dom. Vaš zahtjev, takodjer,
možete poslati i e-poštom na adresu: malmostad@malmo.se.

Dnevni centar za dementne osobe (Dagverksamhet)

Osoba koja ima više od 66 godina,
može posjetiti jedan od nekoliko dnevnih centara u Malmeu,
a koji je namijenjen osobama oboljelim od demencije.
Na tim mjestima se, uz nadzor stručnog tima,
organiziraju zajedničke kulturne, edukacijske,
sportsko-rekreacijske i druge aktivnosti.
Tako, naprimjer, može se slušati muzika ili svirati
neki muzički instrument, učestvovati u kvizu znanja,
crtati, rješavati križaljke, čitati novine, raditi gimnastiku,
otići na izlet ili prošetati.
U dnevnom centru se takodjer organiziraju zajednički doručak,
ručak i druženje uz kafu.

Osoba koja ima manje od 66 godina,
može posjetiti poseban dnevni centar koji se zove Klub Cefalon.
U njemu se takodjer organiziraju izleti u prirodu,
odlazak u muzej ili na plivanje.
Tu se, naprimjer, može slikati, kuhati, učestvovati
u kvizu znanja ili se jednostavno može družiti sa vršnjacima.
Sve aktivnosti provode se zajednički uz nadzor stručnog tima.

Kako zatražiti boravak u dnevnom centru?

Ukoliko želite zatražiti boravak u dnevnom centru,
obratite se odgovarajućoj službi u općini Malme.

Pozovite općinski kontakt-centar na telefonski broj: 040 34 10 00
i objasnite da želite razgovarati sa službenikom
za pomoć i njegu starih i nemoćnih osoba (biståndshandläggare).

Nakon procjene vaše situacije,
službenik će donijeti odluku o vašem boravku u dnevnom centru.
Vaš zahtjev možete poslati i e-poštom na adresu: malmostad@malmo.se.

Aktivnosti uz pratnju stručnog lica, pomoć njegovatelju i kontakt-osoba

Aktivnosti uz pratnju stručnog lica (Ledsagning)

Stara i nemoćna osoba koja želi posjetiti restoran,
otići u kupovinu, u kino, u pozorište ili pak želi posjetiti
neko od mjesta za okupljanje i druženje starijih osoba u gradu,
može zatražiti pratnju stručnog lica za obavljanje upravo tih aktivnosti.

Pomoć njegovatelju (Avlösning i hemmet)

Njega stare i nemoćne osobe je veliko opterećenje
za članove porodice, kao i za najbliže prijatelje.
Njegovatelj, ukoliko želi da ga neko odmijeni na nekoliko
sati kako bi dobio vrijeme samo za sebe,
može zatražiti od općine Malme ovu vrstu usluge.
U tom slučaju stručno lice će dolaziti kuci
i njegovati osobu dok se njegovatelj,
za to vrijeme, može relaksirati i opustiti.

Kontakt-osoba (Kontaktperson)

Da stara i nemoćna osoba ne bi bila u socijalnoj izolaciji,
važna je njena povezanost s ljudima.
Dakle da bi ona zadržala kontakte ili pak stekla nova poznanstva
i na taj način proširila svoju društvenu mrežu,
postoji mogućnost da se od općine Malme
zatraži takozvana kontakt-osoba,
koja će takvoj osobi pomagati u ovim aktivnostima.

Kako zatražiti ove usluge?

Ukoliko želite zatražiti ove usluge,
možete se obratiti odgovarajućoj službi u općini Malme.
Pozovite općinski kontakt-centar na telefonski broj: 040 34 10 00
i objasnite da želite razgovarati sa službenikom za pomoć
i njegu starih i nemoćnih osoba (biståndshandläggare).
Vaš zahtjev možete poslati i e-poštom na adresu: malmostad@malmo.se.

Porodično savjetovalište

Porodica i rodbina koji njeguje staru i nemoćnu osobu često trebaju podršku i pomoć. Ukoliko vam je potrebna podrška, savjet ili informacija, pozovite Porodično savjetovalište (anhörigkonsulent) putem općinskog kontaktnog centra na telefon: 040-34 10 00. Takodjer ih možete kontaktirati slanjem e-pošte na adresu: malmostad@malmo.se.

Mjesta za okupljanje i druženje starijih osoba u gradu Malme (Mötesplatser)

U Malmeu postoji nekoliko mjesta za okupljanje
i druženje lica treće životne dobi.
Na tim mjestima može se učestvovati u zajedničkim aktivnostima.
Tako naprimjer, može se popiti kafa, plesti, heklati,
slikati, trenirati, igrati karte ili svirati neki instrument.
Na ovim mjestima takodje se organiziraju i muzičke večeri.
Sve aktivnosti su besplatne.

Često se organizira i zajednički izlet ili ručak u restoranu,
a može se steći i neko novo prijateljstvo.
Naravno, vi će odlučiti sami u kojim aktivnostima želite učestvovati.

Pojedina mjesta namijenjena za zajedničko okupljanje
i druženje starijih osoba, uključuju i restorane
u kojima se može ručati, uz manju novčanu naknadu.

Sva ova mjesta otvorena su po danu,
i to od ponedjeljka do petka, a mjesta koja imaju restorane,
otvorena su i subotom i nedjeljom za vrijeme ručka.

Gdje se nalaze mjesta za okupljanje i druženje starijih osoba?

Ukoliko želite da saznate gdje se nalazi vama najbliže mjesto
za okupljanje i druženje starijih osoba, pozovite općinski kontakt-centar
na telefon: 040-34 10 00.
Više informacija možete pročitati na veb-stranici općine:
www.malmo.se/motesplatserforseniorer.

bs