معلومات از طرف شهرداری مالمو در بارهٔ خدمات نگهداری و مراقبت در کمون (Dari)

وقتی که شما به دورهٔ پیری می رسید یا مریض می شوید، این معمولاً با احتیاج به کمک در امور زنده گی روزمره همراه می باشد.
آنزمان توقع می رود که شما کمک را که جوابگوی احتیاجات تان باشد و شما مستحق آن هستید، دریافت کنید. در سویدن عرضه کردن کمک که شما نیاز دارید و مستحق آن هستید، از مسئولیت های کمون می باشد.

شما کمک لازم را از کمون طلب می کنید. کمون درخواستی تان را بررسی می کند و در مورد اینکه شما کدام کمک را دریافت کرده می توانید، تصمیم می گیرد.
در این بروشور آگاهی خواهید یافت که کمون شما را در چه موارد می تواند یاری رساند.

خدمات حمایت و مراقبت در منزل

زمانی که شما به سنین بالای عمر می رسید، حق خواهید داشت تا وقتی که خواسته باشید در خانه خود زنده گی کنید.

بهره برداری از خدمات حمایت و مراقبت در منزل به این معنی است که کارمندان کمون به خانه تان می آیند و در موارد مختلف شما را یاری می رسانند. شما می توانید از حمایت و کمک لازم استفاده کنید تا بتوانید به زنده گی در خانه خود ادامه دهید.

خدمات حمایت و مراقبت در منزل می تواند در موارد زیر شما را یاری رساند:

  • پوشیدن و درآوردن لباس
  • حمام
  • نظافت خانه
  • لباسشویی
  • خریدن مواد غذایی
  • پیاده روی در هوای آزاد
  • مراجعه به مثلاً مرکز خدمات صحی اولیه
  • هشدار امنیتی
  • کمک در گرفتن ادویه

خدمات حمایت و مراقبت در منزل را چطور بدست می آورید؟

اگر می خواهید به درخواست خدمات حمایت و مراقبت در منزل اقدام کنید، باید با یکی از مامورین بخش مساعدت کمون مربوطه صحبت کنید (biståndshandläggare).
به مرکز تماس کمون توسط شمارهٔ 00 10 34-040 زنگ بزنید.
مطلع سازید که شما می خواهید با یک مامور بخش مساعدت صحبت کنید.

از آدرس منزل و اینکه شما چند سال عمر دارید، مطلع سازید.
مرکز تماس شما را با کارمند درست وصل می نماید.
شما نیز می توانید به آدرس
malmostad@malmo.se ایمیل ارسال کنید. در ایمیل توضیح دهید که شما در کدام موارد محتاج کمک هستید. مامور بخش مساعدت در مورد اینکه شما از چه کمک های مستفید شده می توانید، تصمیم می گیرد.

شما همراه با کارمندان خدمات حمایت و مراقبت در منزل به موافقه می رسید که آنها چه وقت از شما بازدید نمایند و به چه نحوه شما را کمک نمایند. شما یک نفر تماس دریافت می کنید که با وی در مورد خدمات حمایت و مراقبت خود صحبت می کنید.
شما در بدل کمک های که دریافت می کنید یک مقدار پول می پردازید.
هزینه به اینکه شما چقدر پول دارید بستگی دارد.

خدمات معالجوی در منزل

شما می توانید از تدابیر و اهتمامات معالجوی در خانهٔ خود مستفید شوید. اینگونه خدمات بنام خدمات معالجوی در منزل یاد می شود. در خدمات معالجوی در منزل نرس ها، تراپفت های کاری و فزیوتراپفت ها ایفای وظیفه می نمایند. اگر شما به خودی خود یا با کمک دیگران نمی توانید به مرکز خدمات صحی اولیه مراجعه کنید، می توانید از خدمات معالجوی در منزل برخوردار شوید.

خدمات معالجوی در منزل را چطور بدست می آورید؟

اگر خواهان استفاده از خدمات معالجوی در منزل هستید می توانید به مرکز تماس کمون توسط شمارهٔ 00 10 34-040 زنگ بزنید. مرکز تماس شما را با کارمند درست وصل می نماید. شما می توانید به آدرس malmostad@malmo.se ایمیل نیز بفرستید.

خانهٔ نگهداری و مراقبت

اگر شما نمی توانید در خانه زنده گی کنید، ممکن است به یک خانهٔ نگهداری
و مراقبت انتقال داده شوید.
یک خانهٔ نگهدارى و مراقبت مکانی است که برای کسانی که محتاج کمک
و مراقبت زیاد می باشند، ساخته شده است.

یک خانهٔ نگهداری و مراقبت یک ساختمان بزرگ دارای شمار زیادی
اپارتمان ها می باشد.
این با یک صالون طعامخوری و یک اتاق نشیمن نیز مجهز می باشد.
در خانهٔ نگهداری و مراقبت در یک اپارتمان جداگانه زنده گی می کنید.
هر اپارتمان دارای یک اتاق و یک تشناب مجهز با دوش و کمود می باشد.

در یک خانهٔ نگهداری و مراقبت همیشه پرسونل موجود می باشند.
پرسونل در اوقات روز، شام و شب حضور می داشته باشند.

برای منتقل شدن به یک خانهٔ نگهداری و مراقبت باید چه کاری را انجام دهید؟

اگر شما نیاز به منتقل شدن به یک خانهٔ نگهداری و مراقبت
دارید باید با یک مامور بخش مساعدت در تماس شوید.
به مرکز تماس کمون توسط شمارهٔ 00 10 34-040 زنگ بزنید.

مطلع سازید که شما می خواهید با یک مامور بخش مساعدت صحبت کنید.
از آدرس منزل و اینکه شما چند سال عمر دارید، مطلع سازید.
مرکز تماس شما را با کارمند درست وصل می نماید.
شما می توانید به آدرس malmostad@malmo.se ایمیل نیز بفرستید.

مامور بخش مساعدت تصمیم گیرید که آیا شما می توانید به خانهٔ نگهداری
و مراقبت منتقل شوید.
زنده گی در خانهٔ نگهداری و مراقبت با یک هزینه همراه است.
مقدار هزینه به اینکه شما چقدر پول دارید بستگی دارد.
هزینه شامل کرایه، غذا، مراقبت و نگهداری می باشد.

مرکز فعالیت‌های روزانه برای نفرات مصاب به زوال عقل (آلزایمر)

این مرکز فعالیت‌های روزانه برای شمایی است که مصاب به مرض زوال عقل می‌باشید.
در این مرکز فعالیت‌های روزانه ما با یکدیگر کارهایی انجام می‌دهیم. از جمله به موزیک گوش داده و فعالیت‌های مرتبط با موسیقی، مسابقات سوال و جواب علمی، حل جدول نموده، و خواندن روزنامه می پردازیم، تمرینات بدنی در حالت نشسته انجام داده و یا به پیاده روی و چکر می‌رویم. ما باهم نان ناشتا، نهار و قهوه و چای و کلچه می خوریم.

مرکز فعالت روزانه ”کلوب سفالون” برای شمایی می‌باشد که تشخیص داده شده به مرض زوال عقل مصاب بوده و زیر ٦٦ سال دارید.

در کلوب سفالون ما با هم فعالیت‌هایی انجام می‌دهیم. ما از جمله به موزیوم‌ها و به گلگشت در طبیعت رفته، آب بازی می کنیم، نقاشی می کشیم، نان و کلچه‌ پخته می‌کنیم، موزیک گوش داده و مسابقات سوال و جواب علمی برگزار می‌کنیم.

آیا می خواهید به یک مرکز فعالیت‌های روزانه بروید؟

با مرکز تماس کمون به شماره تیلفون 00 10 34-040 تماس بگیرید. بگویید می‌خواهید با یک کارمند مسئول اقدامات کمکی صحبت نمایید. همچنین می‌توانید یک پست الکترونیکی
به این آدرس روان کنید: malmostad@malmo.se.

داشتن همراه، کمک کننده به فامیل مریض در خانه
و فرد در تما (کانتکت پرشون)

زمانی که برای بیرون رفتن از خانه به تنهایی به کمک ضرورت دارید، یک نفر همراه درخواست کرده می‌توانید. این نفر همراه، به شما بحیث مثال برای رفتن به رستوران یا کافه، خرید لباس (کالا)، سپورت کردن، رفتن به یک محل ملاقات یا سینما و تیاتر، کمک کرده می‌تواند.

زمانی که شما از یک نفر از نزدیکان خود، بعنوان مثال یک عضو فامیل یا دوست، مراقبت می‌کنید، از طرف کمون یک کمک کننده دریافت کرده می‌توانید. وقتی که شما از یکی از نزدیکان خود مراقبت می‌کنید، بعضی أوقات زمانی برای استراحت و تمدد أعصاب ضرورت دارید. بیشتر أوقات کمون کسی را برای استراحت دادن به شما به خانه‌تان روان می‌کند. همچنین می‌توان در محیط نزدیک خانه به پیاده‌روی رفت.

اگر شما یا کسی دیگر که می‌شناسید ضرورت به ‌حمایه و کمک برای ایجاد تماسهای اجتماعی با دیگران دارد، امکان درخواست یک فرد در تماس دارید.

آیا می‌خواهید درخواست همراه، کمک کننده به فامیل مریض در خانه
و فرد در تماس (کانتکت پرشون) نمایید؟

به مرکز تماس کمون به نمبر تیلفون 00 10 34-040 زنگ بزنید. بگویید که می‌خواهید با یک کارمند مسئول اقدامات کمکی صحبت نمایید.
همچنین می‌توانید یک پست الکترونیکی به این آدرس روان کنید: malmostad@malmo.se.

شما بحیث یکی از نزدیکان مریض ‌حمایه دریافت کرده می‌توانید

زمانی که شما به یک نفر که در انجام کارهای روزانه خود مشکل دارد کمک می‌کنید، ‌از او ‌حمایت نموده و یا در نزدیکی او زندگی می‌کنید، یکی از نزدیکان (خویشاوندان) او محسوب می‌شوید. یک فرد خویشاوند می‌تواند یکی از اعضای فامیل، یکی از اقوام و خویشان یا یک دوست نزدیک باشد.

شما که یکی از نزدیکان مریض می‌باشید از کمون حمایه و کمک دریافت کرده می‌توانید. شما می‌توانید از طریق مرکز تماس کمون به نمبر تیلفون 00 10 34-040 و یا یکی از آدرس‌های پست‌ الکترونیکی زیر با یک مشاور خویشاوندان تماس بگیرید: malmostad@malmo.se.

مراکز تجمع

در یک مرکز تجمع می توانید با دیگر افراد ملاقات آشنایی کنید.
در مراکز تجمع باهم به سرگرمی های مختلف می پردازیم.
مرکز تجمع در یکی از اماکن مربوط به کمون طراحی می شود.

ما به چای/قهوه خوری، رسامی، جمناستیک، ترتیب و تنظیم جشن ها یا بازی
ها همچو بنگو یا قطعه بازی می پردازیم.
ما به کسی که از مرکز بازدید نموده به موسیقی و آواز خوانی می پردازد، گوش می دهیم.

بسا اوقات باهم از گشت و گذار در هوای آزاد یا رفتن به رستوران لذت می بریم.
شما خودتان انتخاب می کنید که در مرکز تجمع چه کاری را انجام دهید.
ممکن است شما با دوستان جدید در مرکز تجمع آشنا شوید.
استفاده از سرگرمی های مرکز تجمع رایگان است.

در همه مراکز تجمع می توانید یک پیاله قهوه یا چای و کیک و کلچه بخرید.
در بعضی مراکز تجمع یک رستوران موجود می باشد که در آنجا می توانید نان
چاشت خریده تناول کنید.

چندین مراکز تجمع در نقاط مختلف شهر مالمو وجود دارند.
همه مراکز تجمع برای سالمندان از دوشنبه تا جمعه در ساعات روز باز
می باشند. مراکز تجمع که دارای رستوران اند هنگام موقع نان چاشت به روز شنبه و
یکشنبه نیز باز می باشند.

مراکز تجمع در کدام قسمت های مالمو موقعیت دارد؟

جهت آگاهی از موقعیت نزدیکترین مرکز تجمع می توانید توسط شمارهٔ تیلفون
00 10 34-040 با ما در تماس شده سوالات تان را مطرح سازید.
همچنین شما می توانید برای آشنایی بیشتر با مراکز تجمع به وبسایت کمون،
www.malmo.se/motesplatserforseniorer مراجعه نمایید.