$left
$middle

Lagar kring egenkontroll

Miljöbalken och förordning (1998:901)

Egenkontrollen finns reglerad i kapitel 26, paragraf 19 i miljöbalken. I förordningen (1998:901) om verk­samhetsutövarens egenkontroll finns ytterligare bestämmelser som gäller för dem som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt kapitel 9 och 11-14 miljöbalken.

Miljöbalken 1998:808

För vissa verksamheter finns ytterligare bestämmelser i andra lagar om särskild egenkontroll. Det gäller till exempel krav på den egna kontrollen enligt livsmedelslagen för livsmedelsverksamheter.

Arbetsmiljölagstiftningen

Enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller krav på systematiskt arbetsmiljöarbete som granskas av statliga Arbetsmiljöverket, det vill säga inte av kommun eller länsstyrelsen.

Räddningstjänstlagen

Kraven i räddningstjänstlagen för förebyggande brandskyddsarbete är också en form av egenkontroll. Närmare anvisningar finns i Räddningsverkets Allmänna råd 2001:2 Systematiskt brandskyddsarbete. Räddningsverkets Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv