Använda offentlig plats

Fastighets- och gatukontoret är ansvariga för alla offentliga platser i Malmö stad. Med det menas vanligtvis stadens gator, torg, parker och andra utomhusytor. Om du är intresserad av att tillfälligt använda en offentlig plats för exempelvis ett evenemang, försäljning eller personalfest är det fastighets- och gatukontoret som upplåter marken och tar betalt. Oftast behövs även ett polistillstånd.

Ansökan och avgifter

Polistillstånd

Om du vill använda en offentlig plats behöver du oftast ansöka om polistillstånd. Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan, och först när ansökningsavgiften är betald påbörjas handläggningen av ditt ärende. Ansök så tidigt du kan och var noggrann med att bifoga rätt information i din ansökan.

Upplåtelseavgift

Om du får ett godkänt polistillstånd är det Malmö stad och fastighets- och fastighets- och gatukontoret som tar ut en upplåtelseavgift för att du får lov att använda marken. Avgifterna tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Nedan listas några vanligt återkommande områden där det behövs tillstånd:

Viktigt att tänka på

Villkor för användning

I samband med att man får tillstånd att använda en offentlig plats ställer fastighets- och gatukontoret villkor på hur marken får användas. Läsa noggrant igenom villkoren för att undvika missförstånd. Följer inte din verksamhet uppsatta villkor kan fastighets- och gatukontoret begära att polistillståndet återkallas.

Syn och besiktning

Innan du börjar använda en offentlig plats kan det vara viktigt att genomföra en syn av platsen. Det innebär att fastighets- och gatukontoret åker ut för att bedöma vilket skick platsen som du ska användas befinner sig i, innan marken tas i bruk av dig.

När du är klar med din användning av marken genomförs en besiktning med underlag från den tidigare synen av platsen. Om det har uppstått skador kommer dessa att åtgärdas av fastighets- och gatukontorets entreprenörer och du som ansvarig blir ersättningsskyldig. Be gärna din handläggare på fastighets- och gatukontoret om hjälp ifall du är osäker på vilket ansvar som ligger på dig som användare av offentlig plats.

Övriga tillstånd

Som tillståndshavare ansvarar du för att alla tillstånd/avtal är godkända för att driva den specifika verksamheten. Vilka andra tillstånd som krävs beror helt på vilken typ av verksamhet du ska bedriva. Är du osäker på vilka tillstånd som krävs finns Malmö stads företagslots till hjälp.

Återkallelse av polistillstånd

Om din verksamhet upphör eller om du inte längre behöver ytan till det ändamål du tidigare ansökt om ska tillståndet återkallas. Återkallelse gör du hos polisen eftersom det är de som utfärdat tillståndet till dig. Om inte det sker kommer gatukontorets fortsätta skicka fakturor med upplåtelseavgift till dig. Först när tillståndet är återkallat hos polisen upphör fakturorna att skickas. 

Kontaktlista/övriga tillstånd

Polisen

E-post: tillstand.skane@polisen.se
Läs mer om: Tillstånd samt återkallelse av tillstånd
tfn: 010 – 56 17 226 (måndag – fredag kl. 10 – 12)

Räddningstjänsten Syd

E-post: tillsyndirekt@rsyd.se
Läs mer om: Säkerhet samt brandfarlig vara
tfn: 046 – 540 46 99

VA Syd

E-post: kund@vasyd.se
Läs mer om: Sanitära lösningar, vatten, avfall och toaletter
tfn: 040 – 635 10 00

Miljöförvaltningen

E-post: miljo@malmo.se
Läs mer om: miljöförvaltningens tillsynsfrågor
tfn: 040 – 34 20 42, Livsmedel
tfn: 040 – 34 35 15, Ljud & miljö

Stadsbyggnadskontoret

E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Läs mer om: Bygglov 
Bygglov tfn: 040 – 34 22 73

Tillståndsenheten

E-post: tillstandsenheten@malmo.se
Läs mer om: Alkoholtillstånd
Alkoholtillstånd tfn: 040 – 34 55 50

Företagslotsen

E-post: foretagslotsen@malmo.se
Läs mer om: Företagslotsen 
Företagslotsen tfn: 040 – 34 30 00

Fastighets- och gatukontorets Kundcenter

E-post: kundservice.fgk@malmo.se
Läs mer om: Malmö stads elskåp, offentliga toaletter med mera 
Kundcenter tfn: 020 – 34 45 00

Senast ändrad: 2019-01-30 10:36