Reklam och skyltar

Tänk på att du behöver tillstånd för att sätta upp reklam och skyltar och på allmän mark.

Ansökan och avgifter

Polistillstånd

Om du vill använda en offentlig plats behöver du oftast ansöka om polistillstånd. Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan, och först när ansökningsavgiften är betald påbörjas handläggningen av ditt ärende. Ansök så tidigt du kan och var noggrann med att bifoga rätt information i din ansökan.

Läs gärna igenom skriften "Riktlinjer för skyltar på allmän plats" som finns längst ner på sidan.

Affischpelarna är en möjlighet att nå ut med information. Pelarna finns i varje stadsdel och är till för föreningar, klubbar och arrangörer som vill sätta upp anslag om vad som är på gång.

Vid t ex butiker förekommer det lösa skyltar, så kallade gatupratare. För att ställa ut en gatupratare på allmän plats krävs tillstånd.

Byggskylt är ett samlingsnamn för allt från traditionella skyltar till vepa på byggnadsställning, byggplank eller liknande som anger information om byggherren, konsulter, underentreprenörer eller andra parter som är involverade i bygget.

Det finns några platser i staden för tillfällig reklam, vid exempelvis  cirkusbesök eller andra arrangemang. Dessutom finns särskilda tavlor för föreningsinformation.

Avgifter

 

 

Lös reklamskylt vid butik

2200 kr /st/år

 

Byggskylt

100 kr/kvm/mån

Miniavgift 2200 kr

Tillfällig reklam (14 dagar)

2200 kr/ period


- Allmänna villkor för upplåtelse (pdf, 1.6 MB)

- City of Malmö´s general conditions an information for the commercial use of public places (pdf, 269 kB)

- Riktlinjer för skyltar på allmän plats (pdf, 2 MB)     
- Så söker du tillstånd

 

Är du företagare i Malmö och har frågor om näringslivet i staden? Vänd dig gärna till Malmö stads företagslots!

Senast ändrad: 2019-01-30 10:41