Välkommen till fastighets- och gatukontoret

Jag heter Anna Bertilson och är direktör för fastighets- och gatukontoret – förvaltningen som du precis valt att ”säga ja” till. Jag är väldigt glad att vi valde varandra. Med dig tar du nya perspektiv, all din kompetens och erfarenhet och inte minst din kunskap.

Foto på Anna Bertilson.

Anna Bertilson. Foto: Freddy Billqvist

För oss är alla dina erfarenheter värdefulla och jag vill gärna uppmana dig att lyfta fram dem när du väl är på plats hos oss. Hjälp oss att ta del av dina kunskaper, så att vi kan utvecklas tillsammans! Ägna gärna en stund åt att tänka på att vi valde just dig, i konkurrens med många andra duktiga medsökanden – du är med andra ord viktig för oss.

Du kommer till en arbetsplats som inte har så många år på nacken: en förvaltning som bildades i juli 2018 då två förvaltningar slogs ihop. Jag menar att andan du kommer att möta här präglas av öppenhet och en vilja att tänka och lära nytt. I och med organisationsförändringen var vi tvungna att reflektera och ompröva våra arbetssätt och rutiner, för att på bästa sätt leverera värde för Malmöborna. Så jag tycker att du kommer till en riktigt spännande organisation!

Nu dröjer det kanske ett tag tills du och jag träffas ”på riktigt” – först kommer du att introduceras på din enhet och din avdelning där din närmaste chef så klart finns – men jag vill hälsa dig varmt välkommen till fastighets- och gatukontoret redan nu! Jag hoppas att du ska komma att trivas hos oss.

Anna Bertilson

Senast ändrad: