$left
$middle

Grafisk manual

Malmö stads grafiska manual ska underlätta tydlig kommunikation av Malmö stads verksamheter.

Just nu pågår ett arbete att se över Malmö stads visuella identitet. Under våren 2024 kommer vi att publicera alla ingående delar i ett digitalt verktyg.

Malmö stads logotyp

Logotypen ska finnas med i all kommunikation för att göra Malmö stad tydlig som avsändare. I den grafiska manualen finns regler, anvisningar och praktisk information om logotyp, teckensnitt och textstorlekar, dekorelement, färger och bilder. Kort sagt, allt som är viktigt i det grafiska arbetet när staden är avsändare.

Användning av andra aktörer

Malmö stads logotyp används då Malmö stad är avsändare. Andra aktörer kan vilja visa på en relation till Malmö stad. Det kan handla om föreningar som får bidrag av Malmö stad, en myndighet som samarbetar med Malmö stad eller en leverantör som har Malmö stad som kund. Denna relation ska i första hand beskrivas i text. Till exempel:

  • "Med stöd från Malmö stad"
  • "I samarbete med Malmö stad"
  • "Bland våra kunder finns: xx, Malmö stad, xx"

I vissa fall kan det vara befogat att använda Malmö stads logotyp för att tydliggöra relationen. Det kan till exempel handla om att övriga aktörer presenteras på detta sätt. Tillstånd för andra än Malmö stads egna verksamheter att använda logotypen kan endast ges av Malmö stads stadskontor (se kontakt nedan).

En förutsättning för att få tillstånd är att appliceringen görs på ett professionellt sätt så att logotypen inte förvanskas. Det får heller inte uppfattas som att Malmö stad är avsändare av kommunikationen om så inte är fallet.

Observera att om en förening får ett generellt föreningsbidrag kan det till exempel anges på föreningens webbplats. För varje enskilt evenemang föreningen genomför bör inte samarbetet med Malmö stad påtalas. Det görs endast om Malmö stad är en aktiv samarbetspartner eller har gett ett specifikt bidrag till arrangemanget.

Byråer och andra som producerar informationsmaterial åt Malmö stads förvaltningar och bolag kan ladda ner logotypen här nedan.

Val av logotyp

Grundlogotypen finns i tre utföranden. En i 4-färg och två enfärgade varianter: en positiv och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. Det finns ingen inbördes rangordning mellan de olika varianterna, ingen regel som säger att man måste använda 4-färgslogotypen i första hand. De olika utförandena är helt likvärdiga.

Den enfärgade positiva logotypen får enbart tryckas i svart, inga andra färger får förekomma.

Logotypens olika utföranden

Malmö stads logotyp i 4-färg
Malmö stads logotyp i svart
Malmö stads logotyp i vitt

Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i 4-färg, exakta färgangivelser finns i manualen. Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa logotypen användas.

Ladda ner:
4-färg: EPS-format | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Svart: EPS-format | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Negativ: EPS-format

I undantagsfall vid långsmala format, som exempelvis skyltar kan inte logotypens grundform användas. Då ska denna variant, symbol med text, användas i första hand.

Ladda ner:
4-färg: EPS-format | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Svart: EPS-format| Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Negativ: EPS-format

Internationell version

Malmö stads logotype finns även i internationell version i de olika utförandena.

Färger

Malmö stads grafiska profil har 29 färger i sin palett. Det är viktigt att det inte är exempelvis vilken grön färg som helst utan just den som är angiven här under. Att hålla färgerna är lika viktigt som att symbolen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma.

A. CMYK: 7 100 68 32 | RGB: 157 34 53 | Hexdecimal: #9d2235 | PMS 201 C

B. CMYK: 2 100 85 6 | RGB: 200 16 46 | Hexdecimal: #c8102e | PMS 186 C

C. CMYK: 0 32 100 0 |RGB: 242 169 0 |Hexdecimal: #f2a900 | PMS: 130 C

D. CMYK: 5 0 94 0 | RGB: 234 218 36 | Hexdecimal: #eada24 | PMS 604 C

E. CMYK: 3 0 34 0 | RGB: 235 228 154 | Hexdecimal: #ebe49a | PMS 607 C

F. CMYK: 23 37 45 65 | RGB: 99 81 61| Hexdecimal: #63513d | PMS 7532 C

G. CMYK: 0 71 100 3 |RGB: 216 96 24 | Hexdecimal: #d86018 | PMS 1595 C

H. CMYK: 5 3 64 4 | RGB: 222 205 99 | Hexdecimal: #decd63 | PMS 459 C

I. CMYK: 3 4 14 8 | RGB: 214 210 196 | Hexdecimal: #d6d2c4 | PMS 7527 C

J. Stadsgrön CMYK: 93 24 85 68 | RGB: 21 71 52 | Hexdecimal: #154734 | PMS 3435 C

K. Malmögrön CMYK: 90 12 95 40 | RGB: 4 106 56 | Hexdecimal: #046a38 | PMS 349 C

L. CMYK: 54 0 100 0 | RGB: 132 189 0 | Hexdecimal: #84bd00 | PMS 376 C

M. CMYK: 36 3 28 4 | RGB: 154 190 170 | Hexdecimal: #9abeaa | PMS 558 C 

N. CMYK: 12 1 12 2 |RGB: 209 224 215 | Hexdecimal: #d1e0d7 | PMS 621 C

O. CMYK: 100 69 8 54 | RGB: 0 40 85 | Hexdecimal: #002855 | PMS 295 C

P. CMYK: 92 79 0 0 | RGB: 68 73 156 | Hexdecimal: #44499c | PMS 2117 C

Q. CMYK: 100 13 1 2 | RGB: 0 133 202 | Hexdecimal: #0085ca |PMS Process blue C

R. CMYK: 45 14 0 0 | RGB:139 184 232 | Hexdecimal: #8bb8e8 | PMS 278 C

S. CMYK: 10 2 0 0 |RGB: 221 229 237 | Hexdecimal: #dde5ed | PMS 656 C

T. CMYK: 0 86 5 64 | RGB:115 46 74 | Hexdecimal: #732e4a | PMS 7642 C

U. CMYK: 53 96 10 24 | RGB:114 36 108 | Hexdecimal: #72246c |PMS 255 C

V. CMYK: 9 100 14 33 | RGB:150 0 81 | Hexdecimal: #960051| PMS 676 C

W. CMYK: 0 20 6 1 | RGB: 233 196 199 | Hexdecimal: #e9c4c7 | PMS 503 C

X. CMYK: 2 14 0 0 | RGB: 238 218 234 | Hexdecimal: #eedaea | PMS 7436 C

Y. CMYK: 0 0 0 100 | RGB: 0 0 0 | Hexdecimal: #000000 |PMS Process Black C

Z. CMYK: 0 0 0 75 | RGB: 99 99 99 | Hexdecimal: #636363 | PMS 75 % Process Black C

Å. CMYK: 0 0 0 50 | RGB: 156 155 155 | Hexdecimal: #9c9b9b | PMS 50 % Process Black C

Ä. CMYK: 0 0 0 25 | RGB: 207 207 207 | Hexdecimal: #cfcfcf | PMS 25 % Process Black C

Ö. CMYK: 10 4 4 14 | RGB: 193 198 200 | Hexdecimal: #c1c6c8 | PMS 428 C

Typografi

Vad gäller typsnitten för Malmö stad finns det fem olika skärningar som tar hand om allt från rubriker till bildtexter. De fem skärningarna är hämtade från typsnittsfamiljen Myriad. Som alternativt respektive kompletterande typsnitt får Arial och Garamond användas.

Myriad Pro Light

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Black

Behöver du hjälp?

sv