Önskemål Eurosize hösten 2021

Önskemålen gäller för perioden vecka 27-52 2021 och ska skickas in senast den 3 maj 2021.

Läs mer om vad som gäller för annonsering på Eurosize på Komin eller malmo.se.