Ventilation, temperatur och fukt i bostad

Alla människor behöver frisk luft och en hälsosam miljö för att må bra. Den största delen av våra liv tillbringar vi inomhus och i våra hem. Temparturen ska vara reglerad, det ska inte finnas fuktskador eller mögel i din bostad och ventilationen ska vara bra. Om du misstänker problem med inomhusmiljön, ska du kontakta din fastighetsägare. Får du inte hjälp med problemen av fastighetsägaren, kan du kontakta miljöförvaltningen.

Senast ändrad: 2020-05-15 08:20