Uppdaterad 27 juli 2020

27 juli 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Hemkompostering av matavfall

Hus- och villaägare som själv vill ta hand om sitt matavfall i kompost måste anmäla detta till Malmö stads miljöförvaltning.

Det är miljöförvaltningen som har hand om handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden som gäller hemkompostering av matavfall.

Komposten ska ha rätt behållare

Tänk på att din kompostering måste ske i en skadedjurssäker behållare. Det ska inte heller finnas någon risk för olägenheter eller näringsläckage.