Stadskarta (översiktskarta)

Stadskartan är en småskalig karta där kartinformationen har begränsats för att kunna presentera ett större geografiskt område. Kartprodukter kan erhållas i varierande skala och i både digitalt och analogt format. Kartans databaser ajourföres kontinuerligt.

Exempel på utsnitt 1:11 000

Väggkarta

Väggkartan är i färg och tas fram efter beställning. Det finns två standardformat:

Översiktskarta i skala 1:11 000
Innehåller byggnader, kvartersnamn, gatunamn och adressnummer. Till kartan finns ett kvarters- och gaturegister (2013). Storleken är 156 x 144 cm. Kostnad utskriven 4389 kr inkl moms (3511 kr exkl moms). För kartan laminerad och monterad på kapaskiva är kostnaden 5720 kr inkl moms (4576 kr exkl moms).

Exempel på utsnitt 1:20 000

Översiktskarta i skala 1:20 000
Innehåller offentliga byggnader, områdesnamn och namn på större vägar. Storleken är 90 x 83 cm. Kostnad utskriven 3034 kr inkl moms (2427 kr exkl moms). För kartan laminerad och monterad på kapaskiva är kostnaden 3633 kr inkl moms (2906 kr exkl moms).
Stadskarta/flygfoto 70 x 100 cm

Stadskartan och flygfotot är i färg och trycks på fotopapper. Båda tas fram efter beställning.

Översiktskarta i skala 1:15 000
Innehåller byggnader, delområden och gatunamn.  Storleken är 70 x 100 cm, kostnad 163 kr inkl moms (130 kr exkl moms).


Flygfoto från 2016 i skala 1:15 000
Storleken är 70 x 100 cm, kostnad 163 kr inkl moms (130 kr exkl moms).
Utdrag från stadskartan

Det går bra att beställa ett anpassat utdrag (digitalt/analogt) över önskat område från stadskartan. Om tilläggsinformation önskas på kartan, se vidare under "Specialprodukter".

Senast ändrad: 2019-09-03 07:56