Lantmäterimyndigheten

Ortofoto

Lantmäterimyndigheten i Malmö stad ansvarar för fastighetsbildningen inom kommunen. Du är välkommen att rådfråga oss om fastigheter, gränser, servitut eller gemensamhets-anläggningar med mera via e-post, telefon eller genom att besöka oss i stadshuset. Vill du ansöka om lantmäteriförrättning finns möjlighet till digital ansökan eller att skriva ut ansökningsblanketten nedan.    

       

Senast ändrad: 2019-01-11 16:24