Publicerad 22 oktober 2019

22 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kontakta enheten för överförmyndarärenden

Besöksadress: Storgatan 15

Besökstider: Endast bokade besök.

E-post: overformyndare@malmo.se

Post skickas till

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Telefon till handläggare och assistenter

Telefonnummer: 040-34 36 08
Telefontider: Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00 och onsdag klockan 13.00–15.00.

Ange genom tonval vad ditt ärende gäller så kopplas du till rätt person.

Observera att handläggarna för pågående ärenden har direktnummer, se dragspel nedan.

Gruppnummer

Ansökningsärenden: 040-34 95 22

Ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 36 71

Övriga barnärenden: 040-34 95 24

Kontaktuppgifter till enskilda medarbetare

Handläggare vid pågående ärenden

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vilken dag i månaden huvudmannen är född.

 

Ida Hartel, Karolina Larsson och Ameli Dahlqvist hanterar alla frågor i vuxenärenden om arvskiften, försäljning av bostadsrätt/fastighet, granskning av förteckningar, handläggning av klagomål samt uttagsanhållan.

 

Mats Pehrsson, Naser Hasan, Oskar Niemi och Thomas Axelsson har hand om granskningen av årsräkningar. Maria Falk och Ameli Dahlqvist handlägger samtliga sluträkningar.

 

För övriga frågor i pågående vuxenärenden går det bra att kontakta valfri handläggare. Denna fördelning gäller året ut och syftar till att enheten ska effektivisera överförmyndarverksamheten.