Publicerad 22 oktober 2019

22 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Klagomål på god man, förvaltare, förmyndare eller enheten för överförmyndarärenden

Har du synpunkter på hur en god man, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag rekommenderar vi dig att i första hand att ta kontakt med den aktuella personen. Kommer ni inte fram till någon lösning kan du i andra hand vända dig till enheten för överförmyndarärenden. Du kan också lämna klagomål på enheten för överförmyndarärenden.

Klagomål på enheten för överförmyndarärenden

Om du har klagomål på enheten för överförmyndarärenden, exempelvis gällande handläggning eller en av enhetens anställda, kan du till att börja med kontakta enheten eller den anställda. Vi kan då se om problemet kan lösas på ett enkelt sätt.

Om du därefter ändå vill gå vidare med ditt klagomål kan du skicka in ditt klagomål via formulär