Informationsträffar

Förskoleförvaltningen bjuder någon gång om året in huvudmännen för de fristående verksamheterna till informationsmöten. På mötena diskuteras aktuella frågor.

Dessa möten kan till exempel handla om förskolenämndens regler, ny lagstiftning, arbetet med tillsyn eller ekonomiska frågor.

Som fristående huvudman får du en inbjudan när det är dags för möte.

Senast ändrad: 2017-05-23 07:48