Publicerad 25 oktober 2019

25 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Råttor i stadsmiljön

Om du ser många råttor på allmän plats, till exempel i parker eller på gatorna, vill vi gärna att du anmäler in detta till Malmö stad.

Varför finns det mycket råttor i Malmö?

Orsaken till att det förekommer mycket råttor i Malmö beror till viss del på att det byggs mycket just nu i staden med grävning i mark och ändringar i avloppssystem. Det gör att råttorna blir oroliga, rör sig och syns mer ovan mark. En viss ökning av råttor märks också genom att de har gott om tillgång till mat.