Publicerad 25 juli 2019

25 juli 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Olycksförebyggande arbete i trafiken

Malmö stad arbetar på flera sätt för att öka säkerheten i trafiken. Vi måste ta hänsyn till många olika faktorer när förändringar ska göras, såsom stora trafikmängder eller att utryckningstrafik ska komma fram med god framkomlighet.

Fastighets- och gatukontoret har bland annat gjort följande åtgärder på Malmös huvudgator:

 • ramper vid övergångsställen
 • avsmalning av Mariedalsvägen mellan Korsörvägen och Ribevägen
 • cirkulationsplatser
 • aktiva farthinder på Galgebacksvägen, Per Albin Hanssons väg vid Velandergatan samt Mariedalsvägen vid Kronborgsvägen
 • flera gummigupp kring Möllan
 • hinder längs Ystadgatan för att trygga cyklisternas cykelbana

Om aktiva farthinder på Trafikverket

Prioriterade områden

Vi koncentrerar oss framförallt på platser där trafikolyckor med personskador inträffar och då särskilt olyckor med svåra personskador. På sådana platser gör vi varje år åtgärder som syftar till att minska risken att man ska skadas allvarligt vid en eventuell olycka.

Farthinder

Olika typer av farthinder lämpar sig på olika ställen. Här har det byggts farthinder i Malmö:

 • Ramels väg - sidoförskjutning
 • Dammstorpsvägen/Kungshällagatan – hastighetssäkrat övergångsställe och cykelöverfart
 • Kronetorpsgatan – Justering av farthinder
 • Stadiongatan – hastighetssäkrat övergångsställe
 • Slottsgatan - avsmalning
 • Vattenverksvägen – hastighetssäkrat övergångsställe och cykelöverfart
 • Flygfältsvägen – ny mittrefug
 • Östra Förstadsgatan – nytt övergångsställe och anpassning av gångpassage
 • Klagshamnsvägen – hastighetssäkrat övergångsställe
 • Västra Hamnen – hastighetsdämpande åtgärd i området (tillfällig åtgärd)
 • Möllevången - hastighetsdämpande åtgärd i området (trygga lokalgator)
 • Danska vägen – hastighetsdämpande åtgärder