Om att bli ett familjehem

Alla barn behöver en familj och en trygg plats att bo på, de behöver ett hem. Många barn har fått en trygg plats i ett familjehem. Familjen kan se olika ut; man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn.

Broschyr:
Bli familjehem!
(pdf, 431.6 kB)

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att vara en ställföreträdande, trygg familj där barnet kan få ro och en säker, stadig grund att växa och utvecklas från. Man arbetar i team med socialtjänsten och med barnets ursprungliga familj och nätverk (kallas för "Det tredelade föräldraskapet").

Vilka är barnen?

Barn som behöver ett familjehem har erfarenheter i livet som gör att de behöver möta trygga vuxna. Orsaken kan vara att barnets föräldrar brister i omsorgen på grund av egna problem, eller att barnet kommit ensam till Sverige utan anhöriga (ensamkommande flyktingbarn).
När det gäller de lite äldre barnen kan det vara relationsproblem mellan barn och förälder som är orsaken bakom en placering.

Hur blir man ett familjehem?

Tänk igenom noggrant om du eller ni har tid, utrymme och möjlighet för ytterligare en familjemedlem. Diskutera i familjen så att alla är överens.

Det är viktigt att matcha barn med familj för att placeringen ska bli lyckad, utifrån till exempel ålder, bakgrund, intresse och behov. Familjen ska ha god möjlighet att ta ställning till uppdraget i lugn och ro – ni är experter på er familj. Alla placeringar sker i samråd, alltså i diskussion med inblandade personer.

Innan placeringen görs en utredning  av din familj med bland annat intervjuer och kontroll av social- och kriminalregister. Socialnämnden ger ett godkännande för barnet som ska tas emot.

Ett team

Som familjehem blir man en del av ett team och ska tillsammans med socialtjänsten och barnets nätverk samarbeta för barnets bästa.

Malmö stad arrangerar en utbildning för dig som ska bli familjehem. Du får också handledning och stöd av en familjehemssekreterare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 11:50