$left
$middle

Bli konversatör på sfi

Är du intresserad av att träffa människor från andra länder? Välkommen som konversatör till Komvux Malmös sfi-utbildning!

Svensktalande konversatörer kommer regelbundet till Komvux Malmö för att prata med deltagare i smågrupper.

Arbetet är ideellt och konversationen är ett uppskattat inslag, eftersom deltagarna ges möjlighet att träna sin svenska i mindre grupper.

Vill du bli konversatör?

Kontakta oss via mejl sfi.komvux@malmo.se

Skicka med nedan uppgifter:

  • Namn
  • Telefon
  • Ange gärna också om du har någon specifik dag och tidpunkt som passar dig bäst att komma.

Att tänka på

För att konversationsgrupperna ska fungera bra för både deltagare och konversatörer finns det några saker som är viktiga att tänka på:

  • Deltagarna saknar vardagliga samtal med svenskar. Din roll är att vara samtalare, inte lärare.
  • De ämnen som ni får av läraren att samtala kring är förslag att inleda samtalen med. Inom gruppen väljer ni sedan vilka trådar ni vill spinna vidare på.
  • Det är din uppgift som konversatör att fördela ordet; att se till att alla i gruppen kommer till tals. Det är viktigt att se till att inte en enskild deltagare eller du själv dominerar samtalet.
  • Det är viktigt att du har en öppen dialog med både lärare och deltagare om hur konversationen fungerar.
  • I ett inledningsskede får man känna sig för var deltagarnas språknivå ligger och prata med läraren om det.
  • På skolan finns många olika grupper och språknivåer. Om språknivån i den grupp du hamnat i inte passar dig, finns det möjlighet att byta grupp.
  • Det är viktigt att meddela läraren om du får förhinder. Kom överens med läraren vem du ska kontakta om detta inträffar.
sv