Stadskarta (översiktskarta)

Stadskartan är en småskalig karta där kartinformationen har begränsats för att kunna presentera ett större geografiskt område. Kartprodukter kan erhållas i varierande skala och i både digitalt och analogt format. Kartans databaser ajourföres kontinuerligt.

Exempel på utsnitt 1:10 000

Väggkarta

Väggkartan är i färg och tas fram efter beställning. Det finns två standardformat:

Översiktskarta i skala 1:10 000
Innehåller byggnader, kvartersnamn, gatunamn och adressnummer. Till kartan finns ett kvarters- och gaturegister (2013). Storleken är 174 x 160 cm och trycks i två våder, kostnad 2333 kr (exkl. moms). Kostnad för laminering och montering på kapaskiva är 3523 kr (exkl. moms).

Exempel på utsnitt 1:20 000

Översiktskarta i skala 1:20 000
Innehåller offentliga byggnader, områdesnamn och namn på större vägar. Storleken är 90 x 83 cm, kostnad 1174 kr (exkl. moms). Kostnad för laminering och montering på kapaskiva är 1691 kr (exkl. moms).

Montering med metallram kan köpas till eller kan förmedlas.


Väggkarta/flygfoto 70 x 100 cm

Väggkartan och flygfotot är i färg och trycks på fotopapper. Båda tas fram efter beställning.

Översiktskarta i skala 1:15 000
Innehåller byggnader, delområden och gatunamn.  Storleken är 70 x 100 cm, kostnad 125 kr (inkl. moms).

Flygfoto från 2015 i skala 1:15 000
Storleken är 70 x 100 cm, kostnad 125 kr (inkl. moms).

 


Ringpärmskarta

Översiktskarta 1:10 000 som innehåller byggnader, kvartersnamn, gatunamn och adressnummer.

Ringpärmskartan är i färg, tryckt år 2013 och i A4-format. Till ringpärmskartan hör ett kvarters- och gaturegister.

Utdrag från stadskartan

Det går bra att beställa ett anpassat utdrag (digitalt/analogt) över önskat område från stadskartan. Om tilläggsinformation önskas på kartan, se vidare under "Specialprodukter".

Blockkarta

Översiktskarta i färg, innehållande offentliga byggnader, områdesnamn samt namn på större vägar. Kartan levereras i A4- block om 100 exemplar och är dubbelsidig med kommunöversikt på ena sidan och centrala Malmö på andra sidan. Den nytrycks efter beställning.

Följande kartor finns tillgängliga i jpg-format utan kostnad:

Malmö stad, skala 1:55 000 i mått 33 x 29,7 cm Ladda ner
Malmö stad, skala 1:80 000 i A4-formt Ladda nerMalmö stad, skala 1:110 000 i A5-format Ladda ner

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-13 22:55