Trafiksignaler

Trafiksignaler, eller rödljus som många av oss kallar dem, gör så att trafiken flyter bra i korsningar. Malmö har 120 korsningar med trafiksignaler.

Det första trafikljuset sattes på plats i Malmö 1938, i korsningen Södergatan-Baltzargatan. Malmö har idag 120 st signalreglerade korsningar.

Malmö har sedan 2008 bara trafikljus med LED-belysning. LED-belysning (dioder) syns bättre, drar mindre el och är driftsäkrare. Alla trafikljus drar sammanlagt 450 000 kWh/år, det motsvarar ungefär 18 eluppvärmda villor.

Bättre framkomlighet och tillgänglighet

I Malmö har vi ett system som ger bussarna  företräde vid signalreglerade korsningar.

Felanmäl

Berätta för oss om trafikljuset inte fungerar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-16 14:23