Fotgängare

Har bilisten sett dig innan du går ut på gatan?

Numera har bilister väjningsplikt mot gående som går ut på eller just ska gå ut på ett obevakat (ej signalreglerat) övergångsställe. Men det innebär inte att du som fotgängare kan promenera rakt ut i gatan. Även som fotgängare har du en skyldighet att ta hänsyn till avstånd och hastighet hos de fordon som närmar sig.

Reglerna finns för att underlätta samspelet i trafiken, men i slutändan handlar det om att kommunicera och att visa hänsyn. Se därför till att du har ögonkontakt med bilföraren som närmar sig, innan du går ut. Då märker du om han eller hon ser dig och tänker stanna.

Tryggt är inte alltid säkert

En av orsakerna till att det sker olyckor på obevakade övergångsställen, är att många fotgängare invaggas i en falsk känsla av trygghet. Som fotgängare förväntar vi oss att bilisterna uppmärksammat oss i tid och stannar. Faktum är att vi löper dubbelt så stor risk att skadas när vi går över gatan i en korsning med övergångsställe jämfört med när vi går över gatan i en korsning utan övergångsställe! Detta visar en studie som genomförts vid Tekniska Högskolan i Lund.

Senast ändrad: 2016-06-01 11:31