Pedagogiska odlingsaktiviteter

På flera av stadsodlingarna finns det möjlighet att ta emot skolklasser som kan använda ytorna som ett utvidgat klassrum. Varje år bokar flera förskolor och skolklasser in sig på de olika odlingsaktiviteterna.

Pedagogisk odling i Gullängen

Genom samarbete mellan fastighets- och gatukontoret, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen kan vi via koordinatorer erbjuda utbildning i stadsodling för pedagogerna som i sin tur kan boka upp tider för ett odlingsprogram för klasserna. Detta arbete är under uppbyggnad. Utbildning och kunskap om odling för Malmös pedagoger är en förutsättning för att kunna samordna och utöka den pedagogiska verksamhet som redan idag sker på flera av stadsodlingarna.

Förutom spännande utflyktsmål och spännande besöksmål i närområdet, finns det redan nu möjligheter att boka in odlingsaktiviteter hos:
Odla i parken, Slottsträdgården och Guldängen. Kontakta Pedagogisk Inspiration eller respektive odling för mer information.

Odling i Gullängen

Senast ändrad: 2018-11-08 09:03