Stadsodlingsnätverket i Malmö

Det är många som vill odla i Malmö och det finns bland annat en mötesplats för olika aktörer och intresserade. Nätverket drivs av representanter från olika odlingsprojekt, tjänstepersoner inom Kommunen och andra odlingsaktörer.

Stadsodling i Enskifteshagen

Är du nyfiken på vad som händer inom stadsodling i Malmö?

Stadsodling Malmö är en mötesplats för stadsodlingsaktörer - och intresserade. Platsen drivs av Stadsodlingsnätverket som är ett nätverk bestående av stadsodlare, stadsodlingsintresserade samt olika projekt och föreningar med koppling till stadsodling och folkbildning samt berörda tjänstepersoner inom kommun.

Nätverket träffas och tar upp det som är aktuellt inom stadsodling i Malmö, och verkar för mer stadsodling i Malmö. Träffarna sker 4 gånger per år. Det inte är någon person eller organisation som är ansvarig för nätverket och vid varje träff tar någon av deltagarna på sig att bjuda in och bestämma tema och plats för nästa träff. Datum för dessa möten hittar du i Stadsodling Malmös kalender här.

Enskifteshagen, stadsodling

Senast ändrad: 2017-12-04 16:22