Tips för stadsodling

Här har vi samlat några tips för dig som vill odla i staden.

Kontakta alltid markägaren.
Marken i staden kan vara förorenad. Det gäller till exempel där det legat gamla industrier och områden med tung trafik. Vid osäkerheter kontakta miljöförvaltningen.

  • När du använder odlingslådor använd giftfria material och virke med naturlig motståndskraft, exempelvis ek.
  • Gamla järnvägssliprar ska aldrig användas eftersom de innehåller giftet kreosot.

Tänk på att uppsamlat regnvatten från tak och rännor kan innehålla förhöjda halter zink och koppar.

Tomatodling i Augustenborg

Senast ändrad: 2017-12-04 16:12