Bli stödfamilj

Som stödfamilj tar du regelbundet emot ett barn eller ungdom, med funktionsnedsättning, i ditt hem. Syftet är att barnet ska få social stimulans och kontakter utanför sitt hem, samtidigt som anhöriga får avlastning.

Det behövs ingen särskild utbildning för att bli stödfamilj, men det är bra att ha erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det viktigaste är att du har tid och utrymme för uppdraget.

En stödfamilj kan vara en familj eller en ensamstående person.

Du kan bli stödfamilj till en vän eller släkting, men barnet kan också vara någon du inte känner, men som väntar på en stödfamilj.

"Han har blivit lite som en storebror för våra barn."

Antonio och Maria har varit stödfamilj sedan början på 2021. Tillsammans med sina fyra barn tar de emot en ung kille i sitt hem några gånger i månaden. För dem är det är det inte bara en syssla utan något som är givande för hela familjen.

Om att vara stödfamilj

  • Som stödfamilj erbjuder du ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning social stimulans och avlastning för anhöriga.
  • Som stödfamilj får du utbildning och rådgivning i ditt uppdrag.
  • Att vara stödfamilj är ett frivilliguppdrag där du får ekonomisk ersättning.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om att bli stödfamilj?
Kontakta Thomas Blomliden.
E-post: thomas.blomliden@malmo.se.
Telefon: 0709-24 26 71
sv