Snö & halka

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.

Våra senaste insatser:

Denna information uppdateras måndag till fredag mellan kl. 08-16.30.

 

[2018-03-28]

kl. 01.30

Utökad halkbekämpning på grund av snöfall och lokal
halka. Nu halkbekämpar vi även prio 2 på kör-, gång och cykelbanor.


[2018-03-27]

kl. 23.00

Efter kraftigt snöfall är körbanorna blöta och eftersom SMHIs prognos visar på fallande temperaturer under natten halkbekämpar vi på kör-, gång- och cykelbanor på Prio 1.

 

[2018-03-27]

kl. 02.30

Förväntat snöfall under natten som övergår i slask. Vi halkbekämpar på Prio 1 körbanor och cykelbanor.

 

[2018-03-22]

kl. 06.00

Halkbekämpning av  prio 1 är gjord för att snabba på att snön smälter.
Stigande yt- och lufttemperaturer kommer göra att det blir en blöt dag.

 

[2018-03-20]

kl. 06.00

Temperaturen sjunker och det är mycket halt, röjning
fortsätter på  1 och prio 2 Körbanor och cykelbanor.

 

[2018-03-20]

kl. 03.30

Tungt och blött snöfall under natten gör att vi startar
röjning och saltning  på Prio 1 Körbanor och cykelbanor.

 

[2018-03-10]

kl. 02.00

Vi har startat halkbekämpning inom prio 1.

 

[2018-03-08]

kl. 20.04

Fuktiga vägbanor med fallande temperatur, risk för frosthalka. VIi har startat halkbekämpning inom prio 1 och prio 2 på både kör, gång och cykelbanor.

 

[2018-03-07]

kl. 21.30

Blötsnöt lägger sig och det finns risk för att det fryser på. Därför börjar vi snö-och halkbekämpa kör- och cykelbanor inom både prio 1 och prio 2.

 

[2018-03-06]

kl. 21.50

Fuktiga vägbanor med fallande temperaturer under noll grader, risk för ishalka. Vi har startat halkbekämpning inom prio 1 och prio 2 på både kör, gång och cykelbanor.

 

[2018-03-05]

kl. 14.00

Under eftermiddagen snö- och halkbekämpar vi även kör- och cykelbanor inom prioritet 2. Detta ska vara färdigt under kvällen.

 

kl. 12.00

Nytt snöfall. Vi är ute och snö- och halkbekämpar  prioriterade kör- och cykelbanor. (prio 1)    

 

[2018-03-02]

kl. 21.20

Vi fick mer snö under sen eftermiddag och kväll vilket innebär risk för halka. Vi påbörjar därför halkbekämpning av prioriterade kör- och cykelbanor. (prio 1)   


Vi påbörjar under kväll och natt halkbekämpning av prio 1 kör- och cykelbanor.

 

kl. 01.20

Det kom mer snö vid midnatt. Nu är vi ute och halk- och snöbekämpar kör- och cykelbanor inom prio 1 och prio 2. Vi snöröjer även i ytterområdena där vägarna blåser igen hela tiden. Under morgontimmarna börjar vi röja på busshållplatser och övergångställen.

 

[2018-03-01]

kl. 11.00

Vi fortsätter att snöröja körbanor i våra ytterområden. Vi snöröjer även vid Malmö Expressens hållplatser så att bussarna har lättare för att komma fram.

 

kl. 07.00
Under dagen fortsätter vi att snöröja busshållsplatser och trappor.

 

kl. 01.00

Vi fortsätter under natten med halkbekämpning och plogning av kör- och cykelbanor inom prioritet 2.

Fuktiga vägbanor med fallande temperatur, risk för frosthalka. Startat halkbekämpning inom prio 1 och 2 på både kör, gång och cykelbanor.

 

Förväntat snöfall som övergår i slask. Vi har startat halkbekämpning inom prio 1 på både kör, gång och cykelbanor.

 

För Malmö stads gatukontor började vintern 26 oktober. Då aktiverades den jourgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väderstationer, för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vår bevakning pågår fram till början av april.

Läs om hur vi prioriterar

Här kan du läsa om hur vi prioriterar stadens gatu- och cykelvägnät vid halkbekämpning.

Ditt ansvar – vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden hel och ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

I broschyren Fastighetsägarens ansvar (pdf, 916.7 kB) hittar du som fastighetsägare information om vad som vilar på dig.

Kontakta kundservice

Om du vill felanmäla, lämna synpunkter eller kanske bara fråga något.

Positiv halka

Vill du åka skridsko kan du göra det på flera platser i Malmö.

Läs mer om vintern
I menyn kan du läsa mer om bl a hur vi prioriterar, vad vinterväghållningen kostar och vem vi samarbetar med. Du kan också få svar på vanliga frågor om vintern.

Senast ändrad: 2018-03-28 07:54