Snö & halka

När snö eller rejäl halka kommer arbetar vi så snabbt vi kan med att göra det enkelt för dig som ska ta dig fram. Vi jobbar efter ett prioriteringssystem, därför tar vissa gator och vägar längre tid än andra.

Våra senaste insatser

Vi uppdaterar informationen måndag till fredag mellan kl. 08-16.30.

 

[2019-02-03]

kl. 01.40

Vi har startat halkbekämpning inom prio 1 på kör och
cykelbanor på grund av risk för halka.

 

[2019-01-30]

kl. 20.15

VI halkbekämpar prio 1 och prio 2 på både kör-, gång och cykelbanor på grund av risk för frosthalka.

 

[2019-01-26]

kl. 10.16

Snö- och halkbekämpning har på börjats inom prio 2 på både kör-, gång och cykelbanor.

 

[2019-01-26]

kl. 06.26

Snö- och halkbekämpning har på börjats inom prio 1 på både kör-, gång och cykelbanor.

 

[2019-01-22]

kl. 20.40

Med risk för återfrysning efter ytterligare snöfall/regn och
sjunkande temperaturer framåt morgonen så startas halkbekämpning inom prio 1 och prio 2 på både kör-, gång och cykelbanor.

 

[2019-01-21]

kl. 20.53

Med risk för halka efter snöfall så har halkbekämpning startat på både kör-, gång och cykelbanor prio 1.

 

[2019-01-20]

kl. 20.53

Vi halkbekämpar körbanor och gång- och cykelbanor med prio 1 och prio 2. Detta på grund av förväntade yttemperaturen under noll grader och en
prognos som lutar åt snö och snöblandat regn på måndag förmiddagen.

 

[2019-01-17]

kl. 18.50

Vi halkbekämpar körbanor och gång- och cykelbanor med prio 1 och prio 2. Detta pga våta körbanor och snabbt fallande temperaturer.

 

[2019-01-14]

kl. 08.18

Vi saltar på kör, gång- och cykelbanor prio 1, detta pga ett lättare snöfall med efterföljande halka.

 

[2019-01-12]

kl. 01.41

Med fallande temperaturer under 0 och risk för frosthalka så har halkbekämpning av prio 1, kör och cykelbanor påbörjats under natten till lördag.

 

[2018-12-23]

kl. 12.00

Då snömängderna blev större än vad prognoserna visade så snöröjer
vi att även på prio 2-områden. Därefter återgår vi att snöröja på prio 1-nätet igen.

 

kl. 08.30

På grund av ymnigt snöfall under morgonen snöröjer vi kör-, gång- och cykelbanor, prio 1.

 

 

[2018-12-22]

kl. 18.00

Vi saltar på kör-, gång- och cykelbanor prio 1 , i förebyggande syfte. Temperaturerna väntas sjunka och prognoserna visar på snö på söndagsmorgonen.

 

[2018-12-14]

kl. 01.26

Vi har startat upp halbekämpning på kör-, gång- och cykelbanor prio 1 och prio 2.

 

[2018-11-26]

kl. 23.32

Prognosen visar på frosthalka under natten. Vi har startat upp
upp halkbekämpning på kör-, gång- och cykelbanor prio 1 och prio 2.

 

 [2018-11-27]

kl. 21.30

Under måndagskvällen har vi på grund av frost halkbekämpat på gångbroar i centrum samt Ribersborgsstigen.

 

 

I mitten av oktober påbörjar fastighets- och gatukontoret arbetet med att bevaka behov av snöröjning och halkbekämpning. Det innebär att vi aktiviterar en jourgrupp som dygnet runt har koll på väder och vägar via datorer och väderstationer. Detta för att vi genast ska kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning vid behov. Vår bevakning pågår fram till början av april.

Läs om hur vi prioriterar

Vi börjar att snöröja och halkbekämpa vårt huvudvägnätet för gång- och cykelbanor, vägar där det är många som ska ta sig fram samtidigt. Vi prioriterar även vägarna för viktiga samhällsfunktioner och kollektivtrafik.

Tack för att du hjälper till

Vi måste hjälpas åt och bidra till en framkomlig vinterstad. Du som fastighetsägare är ansvarig att gångbanan vid din fastighet är framkomlig och halkfri.

I broschyren Fastighetsägarens ansvar som du hittar här får du mer information om vad ditt ansvar innebär och lite tips för din halkbekämpning och snöröjning.

Kontakta kundservice

Om du vill felanmäla, lämna synpunkter eller kanske bara fråga något. Du kan nå kundservice genom att ringa 020-34 45 00.

Positiv halka

Vill du åka skridsko kan du göra det på flera platser i Malmö.

Läs mer om vintern
I menyn kan du läsa mer om bl a hur vi prioriterar, vad vinterväghållningen kostar och vem vi samarbetar med. Du kan också få svar på vanliga frågor om vintern.

Senast ändrad: 2019-02-04 07:39