Lantmäteri

Lantmäteri, kartor och mätning

Merparten av den information som hanteras i staden har en geografisk koppling. På de här sidorna hittar du information om vad lantmäteriverksamheten erbjuder dig som har intresse eller behov av kartor, geodata, fastighetsbildning, flygfoto eller mätningstjänster.

Våra geodatabaser innehåller exempelvis information om fastigheter, byggnader och adresser. Stadens lantmäteriverksamhet utförs av stadsmätningsavdelningen och den kommunala lantmäterimyndigheten.

Senast ändrad: 2019-02-14 15:55