Ventilation, temperatur och fukt i bostad

Alla människor behöver frisk luft och en hälsosam miljö för att må bra. Den största delen av våra liv tillbringar vi inomhus och i våra hem. Temparturen ska vara reglerad, det ska inte finnas fuktskador eller mögel i din bostad och ventilationen ska vara bra. Om du misstänker problem med inomhusmiljön, ska du kontakta din fastighetsägare. Får du inte hjälp med problemen av fastighetsägaren, kan du kontakta miljöförvaltningen.