$left
$middle

Beställ polygonpunkter eller höjdfixar

Malmö stad har ett heltäckande stomnät i plan och ett i höjd. Stomnätet består av cirka 6500 polygonpunkter i plan samt 1100 fixar i höjd med noggrannhet enligt Handbok i mät- och kartfrågor.

Befintliga polygonpunkter och höjdfixar redovisas i en digital stomnätskarta.

Information om punkter kan beställas genom att fylla i formuläret nedan. Om höjd önskas är det en höjdfix som måste beställas. Höjder ges inte ut på polygonpunkter.

Pris enligt gällande taxa.