Fastighetsgränser och mätning

I Malmö Stadsatlas kan du se fastighetsgränser inom Malmö stad och du kan också beställa gränsutvisning via våra mätningstjänster.

Fastighetsgränser

I Malmö Stadsatlas kan du se en del information om fastighetsgränser och få en översikt över alla fastigheter i Malmö. Du kan också se en fastighets ungefärliga läge och se hur den ligger i förhållande till andra fastigheter.

Gränsutvisning

I många fall kan gränsens läge tillfälligt markeras ut. Detta är dock olämpligt om de berörda fastighetsägarna är oense om gränsens läge. Gränsutvisning är inte juridisk bindande till skillnad från en fastighetsbestämning. Gränsutvisning görs av mätavdelningen på uppdrag.