Utbildningsprofiler och spetsutbildningar

I Malmö stad finns fyra grundskolor som erbjuder utbildningsprofil i idrott och tre grundskolor som erbjuder utbildningsprofil i musik. Det finns dessutom en grundskola som erbjuder spetsutbildning i engelska och en grundskola med spetsutbildning i matematik.

Utbildningarna är till för elever som vill fördjupa och bredda sina färdigheter i idrott, musik, engelska eller matematik och som har ett stort intresse för ämnet.

Ansökan

Ansökan kan göras till en eller flera grundskolor med utbildningsprofil eller spetsutbildning. Inför årskurs 7 och uppåt görs ansökan under hösten, när eleven går i årskurs 6. Ett ansökningsformulär måste fyllas i för varje skola. Formulären finns på skolornas webbsidor.

Musik

Utbildningsprofilen i musik är till för elever som vill fördjupa och bredda sina färdigheter tillsammans med andra musikintresserade elever.

Idrott

På de grundskolor som har utbildningsprofil med färdighetsprov i idrott ges elever goda förutsättningar att kombinera studier med idrottsträning på skoltid. Elever har möjlighet att söka till fyra grundskolor med utbildningsprofil i idrott. Separata ansökningar måste göras till varje skola och elever måste delta i färdighetsprov på alla skolor som de söker till.

Färdighetsprov

Elever som har sökt till en utbildningsprofil i idrott får en kallelse till ett färdighetsprov. Proven görs på skolorna. Om elever söker till mer än en skola, så måste de delta i flera prov, eftersom skolorna har separata antagningar. Färdighetsproven genomförs under hösten i årskurs 6. Mer information finns på skolornas webbsidor.

Språk och matematik

Antagningsbesked och svar

Besked om en elev har blivit antagen eller inte skickas ut i november/december. Det är viktigt att du hålla reda på sista svarsdatum och att tacka ja eller nej till platsen om eleven blir antagen på utbildningsprofilen eller spetsutbildningen. Om elever tackar nej, kommer reserver att erbjudas de lediga platserna.