Mentorskap för ställföreträdare

Överförmyndarnämnden erbjuder mentorer som stöd till dig som är ställföreträdare hos oss. Dessa mentorer är särskilt tillfrågade ställföreträdare som har god erfarenhet av uppdragen i stort och som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Du kan ansöka om mentorskap både om du är ny som ställföreträdare eller om du varit verksam några år. Mentorskapet gäller under ett års tid under vilken en årsräkning ska ha lämnats in.

Anmäl ditt intresse härVänligen notera att ställföreträdare med uppdrag för endast nära anhöriga inte omfattas av detta erbjudande. Syftet med mentorskap är nämligen att ställföreträdare ska bli rustade att ta fler uppdrag gällande utomstående hjälpbehövande. Det finns också ett maxtak om 50 mentorskap vilket innebär att överförmyndarnämnden är fri att neka mentorskap om maxtaket är uppnått.

Senast ändrad: