Vårt uppdrag och verksamhetsidé

Varje dag arbetar vi för att möjliggöra ett gott stadsliv för alla som bor och lever i Malmö. I bakhuvudet har vi alltid med oss vår verksamhetsidé som leder oss framåt i vårt arbete.

Fastighets- och gatukontorets verksamhetsidé

Fastighets- och gatukontorets uppdrag

uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar vi stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Förvaltningens verksamhetsidé

Tekniska nämnden äger, förvaltar och utvecklar Malmö stads mark och infrastruktur. Vi på fastighets- och gatukontoret utför uppdraget med kompetens och omtanke.

Tillsammans med alla som lever och verkar här skapar vi värden i dagens och framtidens stadsmiljö.

Vi lägger grunden för ett hållbart Malmö där det är nära mellan människor.