$left
$middle

CLUE - Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Projektet CLUE ska öka förståelsen för hur samverkan mellan aktörer i Skåne kan skapa större flexibilitet i det befintliga elnätet med färre efterfrågetoppar.

Hur ska dagens befintliga nät kunna tillgodose behovet av el när efterfrågan ökar i takt med att vi blir fler och fler? Det ska projektet CLUE undersöka genom olika tester. Målet är att minska topparna i elnätet, det vill säga de tillfällen då väldigt mycket el efterfrågas på en och samma gång.

Fyra olika demonstrationstester ska genomföras i Malmö - smart laddning av elbilar, användning av storskaligt batteri samt undersökning av flexibilitet i en kommersiell byggnad och på en byggarbetsplats.

Syftet är att undersöka hur olika aktörer i regionen kan samverka för att minska stora effektuttag samtidigt. Testerna ska ge viktiga resultat och lärdomar som förbättrar förutsättningarna för att ta itu med omställningen till ett hållbart energisystem.

Om projektet

Projektet avslutas december år 2022 och utförs med bidrag från Energimyndigheten/EU:s ERA-Net SES.

This project has received funding in the framework of the joint programming initative ERA-Net Smart Energy Systems' focus initative Integrated, Regional Energy Systems, with support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 775970.

sv