$left
$middle

Klimat- och miljönätverk

Malmö stad deltar i olika nätverk för klimat och miljö, lokalt, nationellt och internationellt. Genom nätverken försöker Malmö stad ta del av kommande projekt och planer och föra dessa vidare till berörda förvaltningar och organisationer.

Här presenteras ett urval av de viktigaste nätverken för klimat- och miljöfrågor som Malmö stad är aktiv inom.

sv