$left
$middle

Så jobbar vi med våra miljö- och klimatmål

Minska vår klimatpåverkan, förbättra luftkvaliteten, skapa goda möjligheter för alla att välja hållbara transportsätt, och öka den biologiska mångfalden både på land och i vatten, är några av de saker vi arbetar med för Malmö och planeten.

Tolv ambitiösa mål
för Malmö och planeten

Malmö stads miljö- och klimatmål i miljöprogrammet anger riktningen för arbetet att ställa om till ett mer hållbart Malmö.

Sex mål för minsta möjliga klimatpåverkan

Alla behövs när vi ställer om Malmö. Genom innovativa lösningar som smarta energisystem, goda möjligheter för alla att välja hållbara transportsätt och cirkulära lösningar i vår egen organisation kan vi minska Malmös klimatpåverkan.

Tre mål för en god livsmiljö

I Malmö ska det vara enkelt att leva ett gott liv inom planetens gränser. Genom att öka stadens förmåga att hantera klimateffekter, minska buller- och luftföroreningar och öka tillgången till gröna områden gör vi detta möjligt.

Tre mål för en rik och frisk natur

Naturen ska vara i fokus för Malmö och planeten. Genom att öka den biologiska mångfalden på land och i vatten, säkra en fortsatt långsiktig matproduktion och utveckla viktiga naturområden tar vi ansvar för en rik och välmående natur.

Arbetssätt för snabbare omställning

Våra miljö- och klimatmål ska uppnås genom ett agilt arbetssätt som inkluderar många perspektiv och aktörer. Tillvägagångssättet möjliggör snabba anpassningar till förändringar i omvärlden.

Projekt och nätverk

Inom ramen för Malmö stads miljö- och klimatarbete stödjer, utvecklar och samordnar vi många olika typer av projekt. Malmö stad deltar även i olika nätverk för klimat och miljö, lokalt, nationellt och internationellt.

Kontaktinformation och länkar

sv