$left
$middle

Malmö stad som forskningskommun

Kommunerna har en nyckelroll i hållbart samhällsbyggande. För att stärka rollen ska former utvecklas för kompetens- och kunskapsförsörjning från forskningen. Kommundoktorander är en metod bland flera som prövas för att få välfungerande modeller för samverkan.

Projektgruppen utgår från Kommunförbundet Skånes initiativ med certifiering av forskningskommuner. Skånes fyra lärosäten erbjuder sin forskningskompetens till kommunerna för att möta deras strategiska utmaningar inom hållbart samhällsbyggande. Projektet har två nivåer.

Den första har fyra kommundoktorander, varav en på miljöförvaltningen i Malmö, med inriktningar som utgår från kommunernas utmaningar med urbana ekosystemtjänster, hur mål- och indikatorsättning påverkar kommuners ambitioner för hållbar stadsutveckling, kommungränsens betydelse för hållbart samhällsbyggande och fysisk planering för integration i mindre byar.

Den andra har en forskargrupp som utvecklar, testa och utvärdera olika modeller för samverkan mellan forskningen och kommunerna. Där är kommundoktoranderna en metod och en kanal som öppnar möjligheter för ökad samarbete och gemensamt kunskapsbyggande hos akademin och inom kommunen.

Projektet avslutas år 2021 och finansieras av Formas.

Formas logotyp
sv