Information om Zlatan-statyn

Zlatan staty

Här hittar du information om bakgrunden till statyn över Zlatan och vad som har hänt med statyn.

Vad är bakgrunden till att Zlatan-statyn hamnade i Malmö?

Svenska Fotbollförbundet lät gjuta en bronsstaty av Zlatan Ibrahimović att uppföras invid Nationalarenan i Solna. Av olika anledningar gick det inte att placera denna staty på denna plats. Förbundet vände sig då till Malmö stad med en förfrågan om att ta emot statyn som en gåva från förbundet.

Under 2018 donerade Svenska Fotbollförbundet en skulptur av fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović till Malmö stad. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 september 2019 att skulpturen skulle placeras vid Stadiontorget.

Invigningen ägde rum den 8 oktober 2019 på Stadiontorget.

Malmö stads arbetsgrupp för offentlig konst utredde under 2018-19 tänkbara placeringar av statyn. Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet, skulptören Peter Linde och MFF fördes även en dialog om statyns placering. Stadiontorget förordades med motiveringen att platsen har en stor koppling till Zlatans idrottsliga framgångar och att torget är en öppen plats med många besökare i anslutning till matcher och andra evenemang.

Vad har hänt med statyn?

I början av 2020 vandaliserades statyn vid upprepade tillfällen. Natten till den 5 januari så pass allvarligt att den välte. Skadorna var omfattande därför fraktades statyn bort för reparation.

Var ska statyn placeras efter reparationen?

Det finns inget nytt beslut som säger att statyn ska placeras någon annanstans än där den är tänkt att stå – det vill säga på Stadiontorget. Det har dock inkommit ett Malmöinitiativ (ett förslag) som föreslår att statyn ska flyttas.

Vem tar beslut om placering?

Kommunstyrelsen beslutar om eventuell ny placering.

När ska Malmöinitiativet behandlas av den politiska ledningen?

En eventuellt ny placeringen utreds just nu av Malmö stad och när utredningen är klar kommer den att behandlas av kommunstyrelsen.

Hur mycket har vandaliseringen kostat Malmö stad?

(belopp tom februari 2020)

  • Bevakning: 85 000 kronor
  • Klottersanering: 17 700 kronor
  • Borttransportering och renovering: cirka 126 000 kronor

Har Malmö stad polisanmält vandaliseringarna?

Ja, vi ser mycket allvarligt på vandaliseringarna och har polisanmält alla tillfällen.

Hur bevakade Malmö stad statyn?

Statyn har varit bevakad varje dag sedan den första vandaliseringen med fasta eller ronderande väktare. Vi har tagit beslut om bevakning utifrån vad vi anser vara rimligt utifrån vad bevakningen kostar.

Var hittar jag Malmöinitiativet?

Malmöinitiativet hittas på Malmö stads hemsida via följande länk:
malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Politik-beslut-och-paverkan/V…