CLUE

Samtidigt som Malmös befolkningstillväxt är stark har elnätet till staden nått sin kapacitetsgräns. Energibehovet hos en växande befolkning måste alltså mötas inom oförändrad effektkapacitet. Det ska projektet CLUE - Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen, jobba med.

Tillgänglig energi och befintlig infrastruktur behöver nyttjas effektivare. Projektet CLUE ska öka förståelsen för hur samverkan mellan aktörer i en region kan bidra till ökad flexibilitet i elnätet med färre efterfrågetoppar.

När projektet är genomfört ska förståelsen för hur samverkan mellan aktörer bidrar till ökad elflexibilitet ha ökat betydligt. Testerna har gett viktiga resultat och lärdomar som förbättrar förutsättningarna för att ta itu med omställningen till ett hållbart energisystem.

Projektet utförs med bidrag från Energimyndigheten.

Energimyndighetens logotyp
ERA Net

Senast ändrad: 2020-04-16 12:07