$left
$middle

Antidiskriminering

Här får du veta mera om kommunens arbete mot diskriminering, rasism och antisemitism.

Malmö stad har ansvar för att Malmöborna ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av den service och de tjänster som kommunen erbjuder, som till exempel utbildning, vård och omsorg. I egenskap av stor arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare har Malmö stad en nyckelroll i arbetet för ett Malmö fritt från diskriminering.

Inom Malmö stad arbetar vi på flera håll och sätt för att motverka diskriminering, dels strategiskt genom vår utvecklingsplan mot diskriminering i Malmö stad, men även genom samarbeten med andra kommuner och organisationer som tillexempel ECCAR och Unesco LUCS.

Öppna Malmö

Öppna Malmö är stadens satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Under det här temat presenteras seminarier, utbildningar, utställningar, filmvisningar, konserter etc med syfte att öppna upp för möten och samtal.

Kontakta oss

sv