Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. 

Nybyggnadskartan finns inte färdig, vi tar fram den vid varje beställning. Kartan bör beställas i god tid, ca en månad, innan bygglovsansökan.
Malmö stad har två olika typer av nybyggnadskartor:

Normal nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighetsgränser, fastighetens mått, höjd mot angränsande gata, plangränser, planbestämmelser, övriga objekt från primärkartan och anslutningspunkter för vatten- och avlopp (VA). Leveranstid är ca sex veckor.
Kartan används till exempel för enbostadshus, flerbostadshus, industri,skolor, förskolor etc.

Förenklad nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighets- och plangränser, planbestämmelser, illustrationslinje 4.5 m och övriga objekt från primärkartan. Förenklad nybyggnadskarta används när vatten och avlopp inte ska anslutas till fastigheten. Leveranstid är ca två veckor.
Kartan används t ex för attefallshus, attefallstillbyggnader, miljöhus etc.
Observera att nybyggnadskarta är till för att söka bygglov och ska inte användas till detaljprojektering. Den får inte ändras av sökande utan endast kompletteras med det man söker lov för.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på vilken typ av nybyggnadskarta det gäller och hur stor fastigheten är. Avgifterna baseras på "Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet".

Nybyggnadskartan gäller i högst fem år under förutsättning att inga ändringar har skett. När nybyggnadskartan används i samband med bygglovet görs en kontroll av dess uppgifter. Om uppgifterna visar sig behöva justeras görs detta till en revideringskostnad (enligt gällande taxa). Efter 5 år måste en ny karta beställas.

Bifoga gärna skiss på nya byggnadens ungefärliga placering. Det underlättar vårt arbete.