Publicerad 9 januari 2020

9 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan finns inte färdig, vi tar fram den vid varje beställning. Kartan bör beställas i god tid – cirka en månad – innan bygglovsansökan. Malmö stad tar ut en avgift för kartorna.

Observera att nybyggnadskarta är till för att söka bygglov och ska inte användas till detaljprojektering. Den får inte ändras av sökande utan endast kompletteras med det man söker bygglov för.

Två olika typer av nybyggnadskartor

Vilken typ av kartunderlag du behöver, beroende på vad du vill bygga på din fastighet, avgörs av en bygglovshandläggare.

Kostnad för nybyggnadskarta och ändring av karta

Avgiften varierar beroende på vilken typ av nybyggnadskarta det gäller och hur stor fastigheten är. Om det behöver göras en ändring i kartan ska du betala en revideringskostnad enligt gällande taxa. Avgifterna baseras på "Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet".

Giltighetstid

Nybyggnadskarta har en giltighetstid på 1 år, om inga förändringar avseende detaljplan, gatuhöjder eller fastighetsgränser har skett. Därefter ska kontroll och eventuell revidering göras (kostnad för revidering tillkommer).

Efter 5 år ska en ny karta beställas.