Publicerad 6 april 2020

6 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Elda med ved

Använd endast torr lövved vid inomhuseldning. Det är förbjudet och kan vara straffbart att elda med avfall, målat eller tryckimpregnerat trä, spånplattor eller dylikt. Här är de regler som finns i de lokala miljöföreskrifterna som gäller vedeldning.

En ökande eldning av fast bränsle, till exempel ved eller pellets, i tätbebyggda småhusområden kan skapa problem i form av luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning.

Veden måste vara torr eftersom fuktig ved ger dåligt värmeutbyte och stora utsläpp av luftföroreningar. Det tar cirka ett år för veden att torka. Kapning och klyvning av ved inom tätbebyggt område är direkt olämpligt med tanke på ljudstörningar.

Basuppvärmning

Basuppvärmning innebär din huvudsakliga uppvärmning av huset. Kakelugn och täljstenskamin bör inte användas för basuppvärming, även om de är miljögodkända. Däremot kan du använda en miljögodkänd vedpanna som är avsedd för basuppvärmning. I vissa delar av Malmö finns det dock särskilt stor risk för att rökgaserna kan orsaka olägenheter för omgivningen, vilket då kan medföra tidsbegränsningar eller förbud mot eldning. Generellt sett bedöms det rimligt att kräva att basuppvärmningen byts till fjärrvärme eller naturgas, om det finns tillgängligt i området.

Trivseleldning endast 1 oktober–31 mars

Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning, vilket innebär att man inte eldar med huvudsyftet att värma bostaden. Trivseleldning får endast ske mellan den 1 oktober till och med den 31 mars. Starta elden max en gång per dygn och håll elden vid liv ett begränsat antal timmar per tillfälle, vid högst två tillfällen per vecka.

När du ska släcka elden

Att strypa elden (minska syretillförseln) är olämpligt, eftersom det orsakar hälso- och miljöskadliga utsläpp och eventuellt soteld. Soteld innebär att det blir så varmt att skorstenen kan spricka och lågorna kan slå upp flera meter över huset.

Vår och sommar är vedeldning inte tillåten

Mellan den 1 april och den 30 september är småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion eller trivseleldning med fast bränsle, inte tillåten inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplansom som märkts ut på kartbilagan i miljöföreskrifterna.

Skorsten och sotare

Kontakta sotare innan du börjar elda med fast bränsle eftersom sådana pannor måste sotas med tätare intervaller. Fråga också sotarna om din skorsten är lämplig för vedeldning.

För installation av skorsten eller eldstad krävs bygglov eller anmälan hos stadsbyggnadskontoret.