Publicerad 18 september 2020

18 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Elda med ved

Använd endast torr lövved vid inomhuseldning. Det är förbjudet och kan vara straffbart att elda med avfall, tryckimpregnerat trä eller dylikt. Här är de regler som finns i de lokala miljöföreskrifterna som gäller vedeldning.

En ökande eldning av fast bränsle, till exempel ved eller pellets, i tätbebyggda småhusområden kan skapa problem i form av luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning.

Småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, eller trivseleldning med fast bränsle är reglerat i Malmö stads lokala miljöföreskrifter, paragraferna 10-12, antagna av kommunfullmäktige.

Trivseleldning endast 1 oktober–31 mars

Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning, vilket innebär att man inte eldar med huvudsyftet att värma bostaden. Trivseleldning får endast ske mellan den 1 oktober till och med den 31 mars. Starta elden max en gång per dygn och håll elden vid liv ett begränsat antal timmar per tillfälle, vid högst två tillfällen per vecka.

Vedeldning är inte tillåten under vår och sommar

Mellan den 1 april och den 30 september är småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion eller trivseleldning med fast bränsle, inte tillåten inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan som som märkts ut på kartbilagan i miljöföreskrifterna.

Viktigt att tänka på för dig som eldar med fast bränsle (till exempel ved eller pellets)

I Malmö bor vi nära varandra. Vedeldningen i tätbebyggda småhusområden kan då lätt skapa problem i form av luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. För att hindra att olägenhet uppstår, både för dig själv och dina grannar, ska du tänka på det här när du eldar.

Kontakt:
Miljöförvaltningen
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Telefon 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se