Publicerad 20 november 2019

20 november 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Råttor i fastigheten eller avloppet

Om du har råttor kring ditt boende ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Om du däremot har problem med råttor i avloppet är det VA Syd du ska vända dig till.

Råttor vid eller i fastigheter

Det är fastighetsägaren som ska kontaktas om det finns råttor på fastighetsmark, på fastighetsgårdar eller inne i byggnader. I de fall där fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder efter det att råttproblem påtalats kan du kontakta miljöförvaltningen.

Råttor i avloppet

Kontakta VA Syd om

  • du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden
  • det finns råtthål precis intill en kommunal avloppsbrunn
  • det har uppstått sättningar i marken kring brunnen. Det finns då risk för att det är hål även på ledningen och en risk för att råttor kan ta sig in i bostaden.

Tänk på att det också är viktigt att kontakta ett skadedjursbolag.

Anmäl in till VA Syd