Uppdaterad 12 mars 2020

12 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Beställ fastighetsinformation

I fastighetsregistret finns samlat information om bland annat landets alla fastigheter, samfälligheter, rättigheter och ägare.

För frågor om fastighetsägare, fastighetsbeteckning, fastighetsstorlek eller adress kopplat till en fastighet – kontakta Malmö stad på e-post malmostad@malmo.se eller på telefon 040-34 10 00.


För övriga frågor kontakta lantmäterimyndigheten i Malmö stad på e-post sbk.klm@malmo.se eller Malmö stad på telefon 040-34 10 00 mellan klockan 09.00–12.00 på vardagar.

Fastighetsregistret innehåller bland annat följande fastighetsinformation:

  • ägare
  • fastighetsbeteckning
  • adress
  • storlek
  • rättigheter (servitut/nyttjanderätter)
  • detaljplaner
  • pantbrev
  • taxeringsvärde
  • lantmäteriförrättningar (pågående och avslutade)
  • gemensamhetsanläggningar.