Malmö Opera, foto: Per Anders Jörgensen

Malmö Opera, foto: Per Anders Jörgensen

Kulturlivet i Malmö

Ett av målen för kulturen i Malmö är att vidga deltagandet bland Malmöbor, inte bara genom mer publik utan även genom ökat engagemang och delaktighet. Kulturutbudet ska vara tillgängligt för alla, oavsett kulturella, sociala eller ekonomiska förutsättningar.

Malmö kulturförvaltning ansvarar för den strategiska utvecklingen inom kulturlivet.
Förutom att vidga deltagandet i kulturaktiviteter görs även särskilda satsningar för barn- och ungdomar, inom bildkonst, film, teater med mera.

Kulturförvaltningen består av sju institutioner; Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Kulturstöd, Malmö Museer, Stadsarkivet och Stadsbiblioteket. Dessutom ingår Malmö stads två kulturbolag Malmö SymfoniOrkester och Malmö Stadsteater i förvaltningens ledningsgrupp.

Under ett studiebesök till Kulturförvaltningen får du ta del av:

  • Kulturförvaltningens organisation och arbetssätt
  • Kulturinstitutionerna i Malmö
  • Vision, strategi, mål och utvecklingsområden
  • Övergripande information om kulturlivet i Malmö

Studiebesöket på Kulturförvaltningen kan även kombineras med besök inom olika temaområden som filmstaden Malmö, barn- och ungdomskultur, musikstaden Malmö, design, konst- och konsthantverk i Malmö.

Praktisk info

mötesplats: efter överenskommelse  vid bokning
längd: Från 1 timme till 4 timmar
typ av studiebesök: föredrag alt. kombinerat med rundtur till kulturverksamheter
målgrupp: grupper som är intresserade av kultur- och nöjeslivet i Malmö, utvecklingsfrågor och kommunala satsningar på kultur.
kostnad: beroende på typ av besök
max antal deltagare: 25 personer

Gör en bokningsförfrågan

Senast ändrad: 2014-10-13 14:35