Publicerad 2 oktober 2020

2 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Hjälp till äldre döva och dövblinda

Du som är äldre och döv eller dövblind kan få hjälp med information och vilka rättigheter du har på teckenspråk. Du kan också få stöd med teckenspråkig äldrevägledare, fixartjänst och/eller teckenspråkig hemtjänst.

Kontakta våra teckenspråkiga äldrevägledare

E-post: aldrevagledare.hvof@malmo.se

 

Annett Rosenlind

Bildtelefon: annett.rosenlind@ectalk.se

SMS: 0708-41 42 46

E-post: annett.rosenlind@malmo.se


Hanna Ferm

Bildtelefon: hanna.ferm@t-meeting.se

SMS/Facetime: 072-371 22 79

E-post: hanna.ferm@malmo.se

Äldrevägledare för teckenspråkiga

Äldrevägledaren är länken mellan dig som är döv eller dövblind och de som du behöver komma i kontakt med inom kommun och region.
Vi är ditt stöd i vardagen och hjälper till med:

  • information om stöd och service
  • externa kontakter
  • att uppsöka och stödja dig och anhöriga

Teckenspråkig hemtjänst

Är du döv eller dövblind kan du själv ansöka om teckenspråkig hemtjänst.

Om du behöver extra stöd kan du också ta kontakten med biståndshandläggaren via äldrevägledarna. Du får då en egen kontaktperson som talar teckenspråk.

Tillsammans med din kontaktperson gör du en genomförandeplan som tar upp dina önskemål och behov gällande hemtjänsten. Kontaktpersonen blir också din kontakt till hörande hemtjänstpersonal och anhöriga.

Teckenspråkig hemtjänst hjälper dig måndag till fredag med exempelvis följande:

  • personlig hygien
  • inköp
  • städning
  • medicinering
  • följa med på läkarbesök, till frisören eller ut på stan
  • ledsagning
  • promenader

Teckenspråkig fixartjänst

För teckenspråkiga som har hemtjänst och som har behov av hjälp med praktiska saker i hemmet finns det även en teckenspråkig fixartjänst. De kan till exempel hjälpa till att byta lampor eller sätta upp gardiner och tavlor.

Vårdboendet Lindängelund

Lindängelund är ett boende för dig som är över 65 år eller äldre, som är teckenspråkig döv eller dövblind samt har behov av vård. Läs mer om dövboendet Lindängelund här.