Uppdaterad 1 oktober 2020

1 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Ledsagarservice för dig som är äldre

Du kan få ledsagarservice om du är äldre och möter svårigheter i vardagen, eller om du behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Du kan få regelbunden ledsagning för att med hjälp kunna

  • ta dig till eller delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner.

Du kan också få ledsagning vid ett specifikt tillfälle, till exempel vid utflykter och resor.

Efter du skickat in ansökan

Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Ledsagarservice är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Överklaga beslut om bistånd

Är du missnöjd över beslutet om ledsagning och vill göra en överklagan? Läs mer om att överklaga beslut om bistånd.