Uppdaterad 14 oktober 2020

14 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Asfalt och annan beläggning

Varje år byter vi ut ungefär 1,7 procent av asfalten på Malmös gator, trottoarer och gångbanor. Här kan du se vilka gator som är aktuella och om det påverkar dig. Om du har synpunkter på hur vi sköter asfalten är du välkommen att kontakta oss.

Information

Om du ska få ny asfalt där du bor skickar vi ut informationsblad till dig om vad som gäller för framkomlighet och med tider för arbetet. Ibland behöver vi även din hjälp att klippa buskar och träd för att kunna utföra vårt arbete.

Planerade beläggningsarbeten

Tänk på att denna planering kan ändras om vi av någon orsak tvingas prioritera om.


Adress

Sträckning

Beräknad tidplan för arbete

Sallerupsvägen etapp 3

Inre Ringvägen - Scheelegatan

vecka 34 - 43

Sallerupsvägen etapp 4

Hållplats Katrinelund B

vecka 42 - 43

Berggsgatan

Delar av samt alla hållplatser båda riktningar

vecka 40 - 50

Käglingevägen del 1 av 4

Galgebacksvägen - Stadsgränsen

vecka 39 - 46

Elisedalsvägen

Amiralsgatan - Fårabäcksgatan

vecka 41 - 43

Hornsgatan gång- och cykelbana

Nobelvägen - Lundavägen

vecka 44 - 46

Almbacksgatan

Bergsgatan - Spångatan

vecka 43 - 47

Rondell Lorensborgsgatan vid Emporia

Arbete sker kväll och natt

vecka 44 - 45

Klågerupsvägen

Videdalsvägen - Husie Kyrkoväg

vecka 44 - 48

Roskildevägen gång- och cykelbana

Bakom idrottsplatsen

vecka 45 - 49

Lockarps kyrkoväg

Naffentorpsvägen mot Lockarp

vecka 45 - 46

Friisgatan del 1

Bergsgatan - Folkets Park

vecka 44 - 45

Friisgatan del 2

Bergsgatan - Skolgatan

vecka 46 - 48

Bjurögatan

Flintrännegatan - vändzon

vecka 46 - 48

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa nedbrytningen av gator och vägar. Huvudgator och tungt belastade gator i industriområden prioriteras.