Att välja skola läsåret 2018/2019

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att välja på vilken skola ditt barn ska gå. Det gäller både förskoleklass och grundskolan, årskurs 1–9. Från höstterminen 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. 

Beslut om skolplacering

I slutet av april kan du logga in i e-tjänsten och se vilken skola ditt barn fått plats på. Beslut om skolplacering kommer också att skickas ut med brev.

Skolval till förskoleklass

Skolvalet till förskoleklass till läsåret 2018/2019 avslutades den 15 februari. Det är inte längre möjligt att välja skola.

Beslut om skolplacering skickas ut i slutet av april, både till dig som deltagit i skolvalet och till dig som inte gjort det. Om du flyttade till Malmö efter att skolvalet avslutades ansöker du om skolplats som nyinflyttad.

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola.

Byta skola

Om du vill ansöka om skolbyte för läsåret 2018/2019 så kan du göra det via vår e-tjänst under vårens skolbytesperiod den 3–14 maj 2018.

Nyinflyttad till Malmö

Om du vill ansöka om skolplats i Malmö till hösten 2018, kan du ansöka om detta den 3–14 maj 2018 via vår e-tjänst för nyinflyttade.

Jämför skolor

Innan du väljer skola kan du jämföra Malmös skolor på Hitta & jämför grundskolor.

Karta med skolor nära dig

Sök på din adress och se vilka kommunala grundskolor som ligger nära dig. Sök skolor nära mig

Profilskolor

Vissa kommunala profilskolor har egna regler för antagning. Kontakta den skola du är intresserad av för att se hur det fungerar där. Malmö stads profilskolor är:

  • Malmö Idrottsgrundskola (årskurs 7–9)
  • Linnéskolan, fotbollsklasserna (årskurs 7–9)
  • Augustenborgsskolan, musikklasserna (årskurs 7–9)
  • Malmö International School (årskurs 0–9)
  • Dammfriskolan, spetsutbildning i matematik (årskurs 7–9)
  • Söderkullaskolan, spetsutbildning i engelska (årskurs 7–9)

Det finns också skolor som enbart är inriktade mot elever i behov av särskilt stöd.

Ansökan till en fristående skola

Vill du att ditt barn ska gå på en fristående skola, en så kallad friskola, måste du själv kontakta den skola du är intresserad av för att ansöka om plats. Friskolorna har egna regler för antagning, till exempel kötid. Kontakta skolan du är intresserad av för att få veta hur det fungerar där. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-17 16:04